NYE UTFORDRINGER: Gina Marie Qvale blir leder av Infrastruktur i EBA.
NYE UTFORDRINGER: Gina Marie Qvale blir leder av Infrastruktur i EBA.

Går fra Rambøll til EBA

Etter å ha vært seks år i Rambøll, går Gina Marie Qvale inn i ledelsen i NHO-foreningen EBA.

Publisert

Fra første september tar hun ledelsen i området Infrastruktur, med ansvar for anlegg, vei og jernbane i Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Der vil hun jobbe opp mot offentlige byggherrer, entreprenører og myndigheter.

– Gina har en unik bakgrunn fra rådgivning og prosjektarbeid koplet mot en grunnleggende forståelse av kontraktsforhold. I tillegg utstråler hun en evne og vilje til å drive prosjekter med stort engasjement fra start til mål som jeg er overbevist om at entreprenørbedriftene og byggebransjen vil nyte godt av. Vi er godt fornøyd med å ha fått Gina til EBA, sier administrerende direktør i EBA, Heikki Holmås.

I Rambøll har hun blant annet jobbet med grunnerverv for Fornebubanen, samt vært utviklingsleder for sin divisjon i selskapet og vært ansatterepresentant i styret. Ifølge Holmås skal hun i samspill med entreprenørene og de store offentlige byggherrene tilrettelegge for en mer produktiv anleggsbransje. Hun skal også Hun skal også jobbe for å kutte utslippene og redusere naturinngrepene fra utbygginger av infrastruktur som vei og jernbane

Powered by Labrador CMS