BÆREKRAFTIG: – Vi tilslutter oss strakstiltakene til Grønn Byggallianse fordi vi er bevisste på det samfunnsansvaret vi har som investeringsselskap, sier leder for eiendom i Klaveness Marine, Carl Arnold Johansen (midten). Med Anne Jevne og Erik Frogndahl.
BÆREKRAFTIG: – Vi tilslutter oss strakstiltakene til Grønn Byggallianse fordi vi er bevisste på det samfunnsansvaret vi har som investeringsselskap, sier leder for eiendom i Klaveness Marine, Carl Arnold Johansen (midten). Med Anne Jevne og Erik Frogndahl.

Forplikter seg til bærekraftige bygg og boliger

Klaveness Marine Real Estate har tilsluttet seg strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Publisert

– Vi ser frem til å jobbe enda mer aktivt med bærekraft og eiendom. Det seneste året har vi økt fokuset på ESG internt og igangsatt en rekke prosjekter for å bedre kunne ivareta bærekrafthensyn i eiendomsporteføljen. Vi har tro på at strakstiltakene vil hjelpe oss med å skape mer systematikk og kontinuitet i de delene av dette arbeidet som omhandler klima og miljø, sier eiendomsleder Carl Arnold Johansen i Klaveness Marine.

Ved å signere 10 strakstiltak forplikter Klaveness Marine seg til at det bygges grønt, ifølge en pressemelding.

Systematisk

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen. Strakstiltak i bærekraftstrategi Klaveness Marine har arbeidet systematisk med flere strakstiltak i forbindelse med utviklingen av en materialguide som skal brukes ved leietagertilpasninger.

– I tillegg har vi andre pågående prosjekter som også samsvarer godt med tiltakene, blant annet Enøk-analyser, BREEAM-sertifiseringer og installasjon av solcellepanel på takflater. Fremover vil strakstiltakene bli tatt inn i bærekraftstrategien vår og bli grobunn for kompetanseheving og flere aktive bidrag i omstillingen til nullutslippsamfunnet, påpeker Johansen.

Flere enn 50

Til nå har over 50 boligutviklere, offentlige og private eiendomsselskaper og forvaltere sluttet seg til tiltakene. Eiendomssektorens veikart og tilhørende 10 strakstiltak ble utarbeidet i 2016. I november 2021 kommer et nytt sett med strakstiltak som skal gjøre eiendomssektore rustet til å møte kommende krav og regelendringer.

Klaveness Marine slutter seg til de ti originale strakstiltakene for å vise at de forplikter seg til konkrete tiltak for å gjøre byggene sine mer bærekraftige og jobber med en ny strategi der klimagassutslipp er sentralt. Både Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, som sammen står bak tiltakene, roser satsingen.

– Hver tilslutning styrker bransjens bærekraftarbeid og vårt felles mål om kutt av klimagassutslipp, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Powered by Labrador CMS