STORT: NCC vil bygge 60.000 kvadratmeter kontorer på Valle. Ill.: NCC
STORT: NCC vil bygge 60.000 kvadratmeter kontorer på Valle. Ill.: NCC

Før Wood er ferdig, lanserer utbyggeren View

Snart starter NCC å bygge andre trinn på Helsfyr.

Publisert

Valle View et del to av fire i storprosjektet som kan bli på totalt 60.000 kvm ved Helsfyr i Oslo.

Den første delen, Valle Wood på 6.700 kvadratmeter, nærmer seg ferdigstillelse. Og den nylig inngåtte leieavtalen med Utlendingsdirektoratet UDI betyr umiddelbar igangsettelse av del 2, Valle View, ifølge Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

– Valle er en storsatsing for NCC i Norge. Når vi nå går i gang med byggingen av nærmere 22.000 kvadratmeter med Valle View, betyr det høy aktivitet for oss i Oslo-området, sier leder Are Strøm i NCC Building.

NCC Building Norge har de siste årene reorganisert og konsolidert virksomheten for å levere på strategien med tidligfaseprosjekter, samspill og tett samarbeid med kundene. Dette har gitt NCC suksess på blant annet svømmehaller, skoler og kontorprosjekter.

– Tidlig involvering av samtlige prosjektdeltakere på tvers av disipliner, fag og roller er selve nøkkelen i arbeidet vårt. Vi har gått fra å være en tradisjonell entreprenør til å bli spesialisert på å utvikle prosjektene vi skal bygge sammen med kunde, brukere og samarbeidspartnere, påpeker Strøm.

NCC har planer om ytterligere to byggetrinn på Valle og kan bygge totalt 60.000 kvadratmeter her. NCC Building rigger derfor virksomheten for fremtiden.

– Vi vil ha behov for solide og motiverte medarbeidere som ønsker å involvere seg i komplekse prosjekter. Det er avgjørende at vi får på plass dyktige og erfarne prosjektledere, anleggsledere og formenn. Det blir hektiske tider fremover, konstaterer Are Strøm.

NCC er en av vel 20 lojale deltakere i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, som støtter en positiv områdeutvikling gjennom felles omdømmebygging og profilering av et sentralt nærings- og boligområde i Oslo.

– NCC så tidlig potensialet i Bryn-Helsfyr og har vært en av driverne i den positive områdeutviklingen i over 30 år. De har utviklet stadig nye spennende bygg som har bidratt til å løfte området. Den pågående storsatsingen på Valle bidrar til områdets utvikling mot en mer levende del av Oslo, og vil gavne virksomheter, beboere og publikum, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.