GODE ARBEIDSPLASSER: Entra har hyret inn MAD Arkitekter for at bygget skal fremstå med moderne og gode arbeidsplasser.
GODE ARBEIDSPLASSER: Entra har hyret inn MAD Arkitekter for at bygget skal fremstå med moderne og gode arbeidsplasser.

Entra rehabiliterer 16.500 kvadratmeter

Bygget i sentrum skal moderniseres for nye leietakere innenfor kontor og/eller undervisning.

Publisert

«Visjonen er at bygget skal fremstå med moderne og gode arbeidsplasser og et aktivt bygulv, samtidig som vi tar vare på bygningens helt unike karakter.»

Det skriver MAD Arkitekter til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med bestilling av forhåndskonferanse for St. Olavs plass 5. Dette er et kontorbygg som opprinnelig ble oppført for Oslo Helseråd og sto ferdig i 1969. Bygget har huset forskjellige leietakere, og har blitt bygget om flere ganger.

LES OGSÅ: Bygger nytt for blant andre Porsche

De siste årene har bygningen huset lesesaler og læringssenter for Universitetet i Oslo. Juridisk fakultet skal flytte ut av bygget mot slutten av året.

– I hovedsak dreier prosjektet seg om rehabilitering og innvendig ombygging, og mindre fasadeendringer. Bygningen skal moderniseres for nye leietakere innenfor kontor og/eller undervisning. Det er ønskelig at bygget sammen med blant annet Universitetsgata 2 og Tullinkvartalet skal være en aktiv generator for den videre urbaniseringen og aktiviseringen av området, skriver MAD Arkitekter i henvendelsen til PBE.

LES OGSÅ: Skal gi stedet identitet

Entra kjøpte St. Olavs plass 5 av Aberdeen eiendom i fjor. Prisen var på 850 millioner kroner.

Bygget er oppført på Byantikvarens gule liste. Det har et bruttoareal på ca. 16 500 kvadratmeter inklusive mørke arealer, og inneholder syv kontoretasjer og sokkeletasjer i tillegg til to kjelleretasjer (det er ikke full etasjehøyde i de to sistnevnte).