STORUTBYGGING: Gjennom fem faser vil Slippen i Drammen gi 6-700 nye leiligheter, med en total prosjektverdi på om lag tre milliarder kroner.
STORUTBYGGING: Gjennom fem faser vil Slippen i Drammen gi 6-700 nye leiligheter, med en total prosjektverdi på om lag tre milliarder kroner.

Elvebyen Drammen får ny inngangsport

Etter mange år med nødvendig byutvikling i sentrum åpner elvebyen Drammen seg nå mot fjorden. Politikerne sa i går ja til boligbygging på det historiske industriområdet Drammen Slip & Verksted ved elvemunningen.

Publisert Sist oppdatert

- Drammen er en fantastisk by, og vi er imponert over måten vi er blitt ønsket velkommen på, sier utviklingsdirektør Kim Alexander Larsen i Scandinavian Property Group.

Etter at kommunestyret tirsdag 23. mars vedtok planen, der 56 av 57 representanter sa ja til planene om å bygge 6-700 leiligheter på den 45 mål store tomta på det gamle skipsverftområdet, populært kalt Slippen, ser Larsen for seg byggestart i 2023.

- Det er investert mye tid og ressurser i denne planprosessen, så nå gleder vi oss til å komme i gang. Utbyggingen vil bli et løft for Drammen, for nabolaget – og et godt sted å bo, fortsetter Larsen

Utbyggingsarbeidet er delt opp i fem faser. I første fase vil det blir bygd ca. 150 leiligheter, parkanlegg og en fjordpromenade som skal åpnes for allmennheten. Forventet byggestart vil være i 2023, hvor siste trinn planlegges ferdigstilt om ti år.

Total prosjektverdi vil være på ca. tre milliarder kroner.

- Elva og fjorden har spilt en viktig rolle i Drammens utvikling. Det har derfor vært viktig for oss å bevare mye av historien, men også våge å fornye og gi Slippen en plass i fremtiden. På Slippen skal vi derfor bygge leiligheter på en måte som gjør det mulig både for Jørgen Seilmaker og skipsreder Salomon å skaffe seg en bolig. Vi ønsker å være med å utvikle en by der alle kan bo, sier Larsen, som mener elvebyen nå får en ny, topp moderne inngangsport.

Scandinavian Property Group ble etablert i 2004, og er et eiendomsselskap med fokus på det skandinaviske eiendomsmarkedet. Organisasjonen består av 20 ansatte, med kontorer i Oslo og Stockholm. SPG er industriell aktør innen segmentene boligutvikling, helse/omsorgsbygg og kontor. SPG har i dag ca. 6000 boliger under utvikling, samt en portefølje av næringsbygg på ca. 100.000 BTA.