Aktuelt:

INSPEKSJON: Daglig leder ved Skanskas anlegg i Bølerveien 61, Frode Hansen, inspiserer solcelleanlegget på taket.

Solen dekker en fjerdedel av energibehovet

Et større solcelleprosjekt i Bølerveien 61 vil gi 234.000 KWh i samlet energiproduksjon. Det tilsvarer en fjerdedel av energibruken på anlegget.

Publisert Sist oppdatert

– Uten et godt samarbeid med Skanska som er leietaker ville det ikke vært mulig å realisere dette bærekraftprosjektet.

Det sier Asset Manager hos DEAS Asset Management, Ole Kristian Sporsheim, om det nye solcelleløftet eiendomsbesitteren gjør sammen med leietakeren Skanska. På lager- og verkstedseiendommen Bølerveien 61 jobber nå DEAS med å installere et stort solcelleanlegg. I sommerhalvåret vil solcellene dekke mye av Skanskas energibehov, mens på årsbasis er det estimert at solcelleanlegget vil dekke rundt en fjerdedel av energibehovet.

– Bølereien 61 er en kombinert lager-, verksted- og kontoreiendom, hvor mye av energien går med til å drifte verkstedet. Dette er ganske energikrevende virksomhet, så bærekraftige tiltak som bidrar til å redusere energikostnadene våre er selvsagt kjærkomment, sier daglig leder ved Skanskas anlegg i Bølerveien 61, Frode Hansen.

Det er vanskelig å tallfeste besparelsene i energikostnader på grunn av store svingninger i energiprisene. Men samlet produksjon fra solcelleanlegget er estimert til 234.000 KWh, noe som på årsbasis altså betyr at anlegget dekker inn cirka en fjerdedel av energibehovet på anlegget.

– Prosjektet sammenfaller også svært godt med våre miljø- og bærekraftambisjoner. Vi tenker bærekraft i alt vi gjør, og derfor var det viktig for oss å være med å bidra til at dette prosjekt så dagens lys, sier Hansen.

Det har ofte vært krevende å få til gode bærekraftprosjekter i næringseiendom fordi gårdeier står for det som ofte er betydelige investeringer, mens leietakeren stikker av med gevinstene i form av lavere energikostnader.

– Godt samarbeid mellom gårdeier og leietaker er derfor ofte en forutsetning for å realisere prosjekter der målet er redusert energiforbruk, mindre utslipp og en mer bærekraftig eiendomsbransje, sier Fund manager hos DEAS Asset Management, Lars Flåøyen.

Han mener at de, sammen med Skanska, i Bølerveien 61 har vist hvordan slike prosjekter kan løses i praksis.

– Begge selskapene har høye miljøambisjoner og vi var derfor enige om å gi eiendommen et løft. For å realisere prosjektet forlenget derfor Skanska leiekontrakten med oss med fem år. Det bidro til å sikre prosjektet, noe som var viktig for at investeringen også blir økonomisk lønnsom for investorene i DEAS Eiendomsfond Norge I, sier Flåøyen.

Han lover at DEAS vil gjennomføre flere lignende prosjekter fremover.

– Vi er i konkrete samtaler med flere leietakere, hvor vi håper at lignende prosjekter kan bli resultatet. Bølerveien 61 er derfor bare begynnelsen på det vi tror blir en svært bærekraftig reise for oss, våre leietakere og for fondets eiere, sier Flåøyen.

Powered by Labrador CMS