SAMARBEID: COO Ingebjørg Foss Daae i Consigli (tv), CEO Janne Aas-Jakobsen i Consigli og LAFTs COO Stian Elgaaen har inngått samarbeid.

Consigli og LAFT i samarbeid

Proptech-selskapene Consigli og LAFT har inngått et samarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Selskapene skal hjelpe eiendomsaktører med å kvalitetssikre bygningsdokumentasjonen og kostnadseffektivisere forvaltning og drift. De vil fange opp kritisk informasjon i dokumentasjonen eiendomsaktørene besitter, samt avdekke potensielle mangler, feil og risikoer som kan være utslagsgivende for både forvaltningsarbeidet og i transaksjoner.

Mens CONSIGLI leverer AI-løsninger for å innhente og sortere informasjon fra eksisterende dokumenter, leverer LAFT FDV-plattformen som setter arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold i system.

Ambisjonen er at kundene, som ofte har store mengder dokumentasjon knyttet til sine eiendommer, kan redusere risiko ved bruk av Consigli og LAFT for å få kvalitetssikret informasjonen de trenger for å drifte og vedlikeholde sine eiendommer på en effektiv måte.

– Tilgang til fullstendig og korrekt informasjon er helt avgjørende for å drive smart eiendomsforvaltning, slik at man eksempelvis kan sette riktige vedlikeholdsintervaller. Vårt dokumentarkiv er selve navet for mange eiendomsbesittere, og samarbeidet med CONSIGLI har spennende synergier innen både transaksjoner, tilbudsinnhenting og drift. Dette vil besørge at kundene også vil kunne drifte og ivareta eiendommene sine best mulig i LAFT. Vi har allerede felles kundecase og dette er helt i tråd med strategien vår om se etter måter å automatisere tjenestene på fremover. Vi ser frem til fortsettelsen, sier Stian Elgaaen, CCO i LAFT.

– Når byggeprosjektet er ferdig og FDV-dokumentene skal overleveres til tiltakshaver, ser vi at det ofte er veldig arbeidskrevende å få oversikt over at alt er levert, og at det som er levert er riktig. Ikke minst er det utfordrende å finne ut om det er satt forbehold, uforholdsmessige krav for at garantien skal gjelde og at alt er levert på riktig språk. CONSIGLI har bygget AI for å sjekke alle dokumenter og viser hvor det er avvik, så alt kan bli rettet opp før overlevering. Vi sorterer også dokumentene etter bygningsdelstabell og dokumenttype så de kan legges ryddig inn i FDV-systemet. I tillegg finner vi alle krav til serviceavtaler, vedlikeholdsintervaller og annen input til driftsoppgaver som trengs for oppsett av god forvaltning og drift ved hjelp av LAFT, sier Janne Aas-Jakobsen, CEO i Consigli.

Consigli og LAFT er allerede i gang med sitt første samarbeidsprosjekt med en kunde som ønsket hjelp med kvalitetssikring av FDV-leveransen fra entreprenøren. Her bidrar selskapene med å identifisere viktige vedlikeholdsoppgaver, behov for serviceavtaler og garantibetingelser fra FDV-pakken, og sikre en effektiv og pålitelig drift og forvaltning av bygningsmassen.

Powered by Labrador CMS