GOD TIMING: Skyhøye energikostnader har gitt stor interesse for R8 Technologies, her representert ved Karl Blom, som er ansvarlig for den norske delen av selskapet, og CIO Dr. Ahmet Köse.

Bruker AI for å hente ut energigevinster i bygg

Proptech-selskapet R8 Techs kunder i 14 land har spart 7,1 millioner euro i energikostnader og 15.000 tonn CO2 på å bruke kunstig intelligens for å optimalisere byggene.

Publisert

Det Tallin-baserte proptech-selskpet R8 Technologies har slått seg opp ved å bruke kunstig intelligens (AI) i bygg for å optimalisere energiforbruket. Estate Nyheter treffer medgründer og CIO Dr. Ahmet Köse og Karl Blom, som er ansvarlig for den norske satsingen i selskapet. Köse forteller at selskapet har utviklet en software som knyttes til building management-systemet til byggene.

– Ved bruk av kunstig intelligens (AI), vil softwaren gjenkjenne endringer som skjer i bygget. Vi skal minimere energibruken og koble oss opp mot inneklimaet. Det er viktig å definere hvilke sensorer de har. Jo flere sensorer man har, jo bedre er det, sier Köse.

Karl Blom forteller at R8 Technologies har norske kunder som Møller Eiendom og Linstow, som var en av de første kundene.

Nå har R8 Tech kunder i 14 land, som ifølge Köse har spart 7,1 millioner euro og 15.000 tonn CO2 på bruken. De største kundene er i Baltikum og Finland.

– Vi har gjort til sammen 5,9 millioner justeringer etter at AI har funnet noe som kan justeres.

Gjennom softwaren legger gårdeier inn ulike restriksjoner, blant annet temperaturer for forskjellige områder i byggene og andre ting som kan bidra til en intelligent energikontroll for eiendommene.

– AI tar også hensyn til værmeldinger, spotpriser, personer i rommene samt en rekke andre forventninger. Brukeren får et dashbord som viser energibruk og besparelser. Vi har små justeringer som for eksempel gir innsparinger på 12 kroner per justering. Det er summen som forklarer den store forskjellen. Man kan egentlig ikke ha en driftsperson som jobber med disse detaljene noe også kundene våre bekrefter. AI jobber også 24 timer i døgnet, sier Köse.

Ifølge Blom viser tallene fra et næringsbygg på 15.000 kvadratmeter en innsparing på en måned på 90.000 kroner, tilsvarende 1.080.000 kroner per år.

– I tillegg lærer AI fra porteføljen. Og den blir mer effektivt jo mer data man har hatt, sier Blom.

Møller Eiendom har nå prøvd ut systemet i ti måneder som vil også motta en komplett årsrapport med ESG data og sammenligning av tilsvarende bygninger som vil potensielt øke verdien på bygningene.

– De har bestemt seg for å bruke det i ti bygg sammen med sentraldriftsystemet Kiona, sier Blom.

– Vi vil bistå kunder med å finne gode løsninger for effektiv drift av byggene og spare kundene for energikostnader og miljø, sier Mette Arntzen Bjerke, direktør Forretningsutvikling og Digital i Møller Eiendom.

Blom trekker også frem Energikommisjonens ferske rapport som nylig ble publisert.

– Der var ett av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene nettopp energibesparende tiltak. Kommersielle bygninger utgjør en stor del av disse utslippene, så de har et stort ansvar sier Blom.

Powered by Labrador CMS