NY JOBB: Ronny Berg tiltrer til høsten.

Ronny Berg er ansatt som ny CFO i Bakkegruppen

Han tar over for  Bjørn Petter Bjørgo som har hatt stillingen i seks år.

Publisert

Den Aurskog-baserte boligutvikleren Bakkegruppen gjør endringer i konsernledelsen fra høsten av ifølge en pressemelding. 

Selskapet har – på lik linje med en rekke selskaper i bolig- og eiendomsbransjen – fått hard medfart som følge av fallet i spesielt nyboligmarkedet.

– Vi har brukt det foregående året på prosesser som har involvert banker og obligasjonseiere for å sikre et godt fundament for videre drift. Dette er tidkrevende og til dels krevende prosesser, som tar på organisasjonen, sier konsernsjef Morthen Bakke.

Bjørn Petter Bjørgo som har vært CFO i seks år har ytret ønske om avløsning – nå som selskapet har kommet seg igjennom denne krevende tiden. Når selskapet sulle hente hans erstatter, var kompetanse og erfaring fra transaksjoner, finansiering samt bred ledelseserfaring fra flere bransjer vært viktig. 

– Det var stor interesse for stillingen, men valget falt til slutt på Ronny Berg som tiltrer i september. Han er siviløkonom fra NHH, og har nær 20 års erfaring fra ulike stillinger innen gjelds- og egenkapitalfinansiering og transaksjoner i banker og meglerhus, nå sist som ansvarlig for Sustainable Finance Norge i Handelsbanken. Han har også operativ erfaring som CFO i Fredrikstad Energi i perioden 2018-2022, påpeker Bakke.

Utvikler og bygger boliger

Bakkegruppen er i full gang med å planlegging og utvikle nye prosjekter, og har startet faktisk bygging på flere nye boligprosjekter de seneste fire, fem månedene – med solid støtte fra samarbeidende banker. 

– Samtidig som vi besitter en tomteportefølje på ca 6.000 boliger som skal bygges de neste 10 -15 årene, så det åpenbart at vi på lik linje men rekke andre boligutviklere må tilpasse oss to, tre år med fortsatt lavere aktivitet enn hva vi er rigget for. Det er naturlig når boligmarkedet og dermed kapitalmarkedet er tilbake, at justering av tomteporteføljen og selskapet for øvrig vil være klok og nødvendig, sier Bakke.

Som han har omtalt i andre sammenhenger, er et tydelig signal til offentlige reguleringsmyndigheter at det som boligbygger er nødvendig med en tomteportefølje på 6.000 – 7.000,- boliger for å bygge 300 – 400 bolig i året for å holde hjulene i gang. 

– Dette over hodet ikke bærekraftig og ikke minst finansielt risikabelt. Planprosesser tar alt for lang tid, er uforutsigbart hva angår lønnsomhet, og følgelig ble det lastet inn nye tomter inn i porteføljen i håp om at noen tomter kunne tilføre aktivitet for konserts opprinnelige 165 ansatte – som nå teller 95, ser Morthen Bakke.

Powered by Labrador CMS