Juss:

VANT FREM: Eiendomsutvikler Ola Mæle.
(Foto: Hallgeir Vågenes/Scanpix)
VANT FREM: Eiendomsutvikler Ola Mæle. (Foto: Hallgeir Vågenes/Scanpix)

Bærum kommune må bla opp til Ola Mæle-selskap (+)

Mener kommunen har gjort feil i gebyrfastsetting. Fylkesmannen er helt enig.

Publisert

I fjor ble utbyggerne av byggeprosjektet Øverland Miljøtun pålagt av Bærum kommune å utbedre det branntekniske anlegget i de ferdige boligene. Prosjektet består av 43 leiligheter fordelt på syv bygg.

Utbyggerne reagerte imidlertid da de fikk regningen for saksbehandlingen fra kommunen. Totalt krevde kommunen 450.000 kroner i gebyrer, og begrunnet dette med at utbedringene falt inn under «vesentlig endring og vesentlig reparasjon». Dette resulterte i at behandlingsgebyret tilsvarte halvparten av satsene for oppføring av boligbygg.

Eier av Øverland Miljøtun AS er Ola Mæle-selskapet Sjølyst Gruppen og Trysilhus med 50 prosent hver. De godtok ikke størrelsen på behandlingsgebyret og klaget saken inn for Fylkesmannen. Gebyret ble betalt inn i påvente av utfallet hos Fylkesmannen.

Nå har Fylkesmannen behandlet saken og vedtatt at Bærum kommune må betale tilbake store deler av gebyrene. Totalt må kommunen tilbakebetale drøyt 400.000 kroner.

I sin begrunnelse skriver Fylkesmannen at det er poster som går på tilsyn og pålegg om retting som ikke skal gebyrlegges.

Avslutningsvis gjør Fylkesmannen oppmerksom på «retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. forvaltningsloven. § 36».

Dette kravet må sendes til Fylkesmannen innen tre uker etter vedtaket.