BYREPARASJON: Slik ser arkitektene for seg utviklingen i den gamle bydelen.

Link Arkitektur skal utvikle Strømsø Park i Drammen

Bydelen Strømsø er preget av store næringsbygg og mye biltrafikk. Fremtiden ser annerledes ut.

Publisert

Strømsø bydel som ligger på sørsiden av Drammenselva har de senere årene opplevd massiv utvikling etter å ha ligget i lang dvale. Den videre planen er å transformere bydelen fra typisk næring og storhandelsområde til å bli mer inkluderende. Det planlegges flere boliger, enda mer næring, hotell og handel, knyttet sammen med gaterom, torg og møteplasser.

Strømsø Park skal bli en levende bydel i en grønnere kontekst ifølge Link Arkitektur som vant konkurransen om å utforme områderegulering og illustrasjonsgrunnlag. Oppdraget kom fra Anthon Eiendom, Front Real Estate og Coop Norge Eiendom.

100.000 kvadratmeter

Der går det frem at arkitektene konsentrerer seg om nabolagsutvikling ved å skape en variert bydel med handel, arbeidsplasser og bokvaliteter. Området ligger nært parker, idrettsanlegg og rekreasjonsmuligheter, og er godt plassert for solrike uterom. Deler av eksisterende bygg skal bevares med tanke på historien.

– Mobilitetsløsninger, byrom og møteplasser, samt miljøriktig eiendom- og næringsutvikling er en viktig del av prosjektet, blir det påpekt.

Området er stort og det er forventet en utnyttelse på over 100.000 kvadratmeter over flere år.

– Løsningene må derfor være fleksible for å kunne ivareta endringer og nye løsninger i fremtiden. Hvert utviklingstrinn må kunne stå godt alene, inntil nye trinn er utviklet, forklarer utviklingssjef Camilla Aakre i Link Arkitektur.

Skape tilhørighet

Arkitektene har fokusert spesielt på å skape liv på gateplan. Handel og bomiljø skal gis prioritet i ulike soner.

– Ved å bringe naboer sammen skapes tilhørighet, trivsel og byliv. Området grenser i deg til etablert bolig- og næringsbebyggelse og skal forsterkes og videreutvikles i den konteksten. Sør i planområdet vil naturlig inneholde flere boliger da de grenser mot eksisterende boligbebyggelse, påpeker Aakre.

Den nordlige delen av området får derimot mer næring. I samarbeid med Heime, et konsept for fellesskapsløsninger, er det foreslått å aktivisere fellesarealene.

– Målet er å etablere Strømsø park som et attraktivt bo-område, samtidig som handel og næringsaktivitet videreføres i deler av området. Fellesfunksjoner og deleløsninger kan tilrettelegges for ulik bruk og for sambruk med næringsaktører som vil øke aktiviteten gjennom døgnet, sier Aakre.

Varierte boliger

Første utviklingstrinn er Linveverstredet som grenser mot eksisterende boligbebyggelse i sør-øst. Der blir det hovedsakelig boliger med noe innslag av næring.

– Det er lagt opp til varierte boligtyper for å tiltrekke en bred beboergruppe. Fra rekkehus til leiligheter, med uterom på bakkeplan og tak. Området blir hovedsakelig bilfritt, med kjørbare gangveier til boligene, sier hun.

Link mener utearealene bør gis et grønt uttrykk og deles i soner for felles, halvprivate og private deler for ulike aldre.

– Et vellykket første utbyggingstrinn med et godt fungerende naboskap vil skape et godt fundament for den videre utviklingen av Strømsø Park, poengterer Aakre.

Juryens begrunnelse

– Link har presentert et bredt, tverrfaglig solid team, de har god kapasitet og ansees å være sterke på å etablere større planer som dette. De har også levert en solid plan, som må bearbeides noe, men vist god forståelse for oppgaven i å etablere og utvikle en attraktiv bydel, mener juryen.

Powered by Labrador CMS