Jo da, det ble KLP

KLP tar over den resterende eiendomsporteføljen til Aberdeen Eiendomsfond Norge II.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Noen formalia på riktig nok på plass, men det meste tyder på et salg. Dermed ble det som NE nyheter skisserte for snart to uker siden. Resonnementet var basert på indikasjoner fra markedshold og en logisk gjennomgåelse av hvem som i praksis hadde evne og mulighet til å ta over akkurat denne porteføljen.

I et aksjonærbrev datert 9. juni, i kjølvannet av tirsdagens generalforsamling i fondet, gir nå styret i fondet i et aksjonærbrev en oppdatering om den pågående prosessen med å selge selskapets eiendommer.

Strukturert prosessStyret informerte i et aksjonærbrev av 12. februar i år om at selskapet hadde satt i gang en prosess for realisasjon av selskapets resterende eiendommer. Arctic Securities AS ble engasjert som finansiell rådgiver i prosessen, mens Advokatfirmaet Schjødt AS er juridisk rådgiver.

De to rådgiverne skulle bistå med å gjennomføre «en strukturert salgsprosess av selskapets gjenværende eiendomsportefølje».

Denne strukturerte prosessen har ifølge aksjonærbrevet ført til at Norge II, gjennom datterselskapet Aberdeen Eiendom Holding II AS og KLP Eiendom Oslo AS, er «omforente om salg av den resterende eiendomsporteføljen.

Øke eiendomsmengden– Det er alminnelig kjent at vi ønsker å øke eiendomsmengden vår, men vi vil ikke kommentere dette nærmere nå. Vi er enige om de kommersielle betingelsene, men saken skal opp for KLPs konsernstyre 16. eller 17. juni, og vi vil kunne si noe mer da, opplyser adm. direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom til NE nyheter.

Styreformann Gabriel Smith i Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA har ingen kommentarer til salget, men henviser til fondsleder Per Samuelsen. NE nyheter følger opp i egen sak med Samuelsen.

Syv eiendommerDe syv eiendommene som KLP nå overtar, er det store kjøpesenteret Solsiden (bildet) i Trondheim, som trolig er verdt rundt 1,3 milliarder kroner, Lysaker Torg 45, Munkedamsveien 35, Munkedamsveien 53B, Fløisbonnveien 2-4 på Kolbotn, Bergerveien 12 på Billingstad og Søren Bulls vei 2 på Furuset nordøst i Oslo.

Salget betinger blant annet at KLPs konsernstyre godkjenner transaksjonen. Aberdeen vil gi ytterligere informasjon om transaksjonen når den går igjennom. Noen pris er foreløpig ukjent, men indikasjonene ligger i området 3,5-3,8 milliarder kroner. NE nyheter har indikert 3,6 milliarder ved en netto direkteavkastning på 5,75 prosent og netto leieinntekter på 210 millioner kroner.

Vi har også skrevet at intensjonen er en avhendelse innen månedsskiftet juni/juli. Styret bekrefter i aksjonærbrevet at Norge II har målsetting om å gjennomføre transaksjonen 1. juli 2015.