Bygger fremtiden i Drammen

Entra Eiendom har nå igangsatt byggingen av fremtidsprosjektet Papirbredden 2 i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Entra opplyser i en pressemelding mandag at fredag 29. oktober fikk Papirbredden tillatelsen. Papirbredden 2 (se illustrasjon) er planlagt som et ”FutureBuilt-prosjekt” (se lengre ned).

– Med byggestart på Papirbredden 2 har Entra tatt et nytt og viktig steg på veien for å sikre posisjonen som miljøledende i eiendomsbransjen, sier styreleder Solveig Solbakken i Papirbredden Eiendom. Hun er til daglig regiondirektør i Entra Eiendom.

Papirbredden – Drammen Kunnskapspark eies av Entra Eiendom med 60 prosent og Drammen Eiendom KF med 40 prosent. Entra administrerer byggeprosjektet Papirbredden 2.

Papirbredden 2 er det første eiendomsprosjektet i Norge som helt fra starten har vært prosjektert etter såkalte FutureBuilt-kvalitetskriterier. Disse kriteriene er passivhus, energiklasse A, klimaeffektive byggematerialer, god tilrettelegging for sykkelparkering og moderat parkeringsdekning.

Entra skriver at FutureBuilt er et program over ti år som skal utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Prosjektene består av både byområder og enkeltbygg, og byggene skal ha lavest mulig klimagassutslipp og samtidig bidra til et godt bymiljø.

Papirbredden 2 består av to separate bygg. Det ene er på ca 8500 kvadratmeter og ferdigstilles først, i mai 2012. Hele Papirbredden 2 er planlagt for i underkant av ca 25 000 kvadratmeter, med kontorer, undervisningslokaler og parkering.

For en måned siden inngikk Papirbredden en leieavtale på 4000 kvadratmeter med farmasiselskapet MSD Norge. I mars vurderte Entra å bygge ut 23 000 nye kvadratmeter med lokaler på eiendommen.

Det var i i desember 2004 at Drammen bystyre vedtok å kjøpe tomten hvor Papirbredden ligger på i dag. Samtidig godkjente bystyret å kjøpe tomten med parkeringsplasser på den andre siden av gaten. Drammen kommune vedtok for snart seks år siden å inngå en partnerskapsavtale med Entra Eiendom AS. Denne avtalen munnet ut i selskapet som i dag heter Papirbredden Eiendom.

FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Statens bygningstekniske etat, Miljøverndepartementet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund.

Innen kort tid skal det realiseres prosjekter med 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, stasjonær energibruk og materialbruk sammenliknet med dagens praksis. Ambisjonsnivået blir så hevet i årene framover. FutureBuilt foregår i perioden 2009–2018.

Illustrasjon: Entra Eiendom

Powered by Labrador CMS