STERKT TRANSAKSJONSMARKED: Analysesjef Robert Nystad forteller om et hett transaksjonsmarked.
Foto: nyebilder.no
STERKT TRANSAKSJONSMARKED: Analysesjef Robert Nystad forteller om et hett transaksjonsmarked. Foto: nyebilder.no

50 milliarder – and counting

Så langt i år er det gjennomført 150 transaksjoner med en samlet verdi på 50 milliarder kroner. Samtidig har prime yield falt fra 3,6 til 3,4 prosent.

Publisert

Det kommer frem i UNIONs markedsrapport for høsten 2020.

– Det koker i transaksjonsmarkedet, og svært mange eiendommer er nylig solgt eller i ferd med å bli solgt. Totalt er det gjennomført 150 transaksjoner for om lag 50 milliarder hittil i år, sier analysesjef Robert Nystad i UNION Gruppen.

Han forteller om et sterkt transaksjonsmarked med press på yieldene.

– Risikopremien for de beste kontorbyggene i Oslo er fortsatt på et nivå vi sjeldent opplever.

I tillegg har de fleste nå tilgang på rimeligere finansiering. Litt avhengig av hva slags type aktør man er, og om man binder renten eller ligger flytende, har samlet lånerente typisk falt med mellom ett og 1,5 prosentpoeng siden nyttår. Dette har bidratt til at vi er ser en relativt bred nedgang i yieldene for attraktive eiendommer. Og vi har blant annet nedjustert estimatet for prime yield fra 3,60 til 3,40 prosent, fortsetter Nystad.

Samtidig er det tyngre i kontorleiemarkedet nå. Det ferdigstilles flere nybygg på kort sikt.

– Når vi i tillegg får en real konjunktur-nedgang, blir det tøffere tider. I 2022 og 2023 ser imidlertid tilbudssiden svært gunstig ut. Vi tror derfor at kontorledigheten, som har steget fra 5,5 til 6,3 prosent siden i vinter, skal stige videre og toppe ut på i overkant av åtte prosent til neste år, sier analysesjefen

Etter det forventer UNION Gruppen at markedsbalansen bedrer seg relativt raskt. Blant annet fordi nybyggingstakten faller dramatisk samtidig som økonomien forventes å komme tilbake mot en normaltilstand.