Bolig

Her vil Boligbygg Oslo bygge leiligheter

Ifølge Norges største utleier av boliger er det stort behov for kommunale boliger i området, men det er ikke avklart om det blir flyktningeboliger, trygdeboliger, omsorgsboliger e.l.

FLEKSIBEL BRUK: Formålet med planforslaget er å legge til rette for en utbygging som sikrer en fleksibel bruk. Ill: MAP Arkitekter
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Maridalsveien 292, som Oslo kommune eier, er i dag regulert til Offentlig bygning. Eiendommen består av Nydalen barnehage og kommunale boliger – mødreboliger og spedbarnstuer.

– Det er stort behov for kommunale boliger i området. Det er ikke helt avklart hva slags kommunale boliger det er størst behov for; flyktningeboliger, trygdeboliger, omsorgsboliger e.l. Det ønskes derfor en regulering til boligbebyggelse / institusjon (omsorgsbolig) / næringsbebyggelse (kontor) for å holde en fleksibilitet i bruken av eiendommen, skriver fagkyndig MAP Arkitekter i planforslaget, som snart skal legges ut til offentlig ettersyn.

Fordi det kan være vanskelig å utnytte den delen av eiendommen som ligger nærmest Maridalsveien til bolig på grunn av støy, ønskes det å legge inn mulighet for kontor i denne delen.

Les også: – Utbyggere er blitt mer samfunnsbevisste

Planområdet ligger i randsonen for boligbebyggelsen på Nordberg. Mot vest er området preget av småhusbebyggelse. Denne øker til boligblokker og større forretningsbygg / kontorbygg mot Maridalsveien. Syd for planområdet er det småhus bebyggelse og boligblokker i 5 etasjer. Nord for planområdet er det kontor/forretning i 3-5 etasjer.

Eksisterende bebyggelse, et teglbygget i fire etasjer, foreslås påbygget med to etasjer. Eksisterende sidefløy i én etasje med underetasje rives og erstattes av nytt fire etasjes bygg med kjeller, som knyttes sammen med kjeller i teglbygg. Mot vest bygges et syv etasjes bygg med underetasje i samme nivå som kjellere.

– Dette danner en variert bebyggelse og et større bygg mot Rolf Wickstrømsvei tilsvarende andre siden av gaten. Samlet sett vil bygningene når ferdig utbygget skape variasjon i volum, høyde og materialbruk, og spiller på denne måten opp til sine næromgivelser, skriver MAP Arkitekter i planforslaget, og fortsetter:

«Det er gitt relativt stor høyde på bygningene for å gi god utnyttelse av tomten, samt at bygninger her i liten grad gir skygge til boligbebyggelsen rundt. Bygningene vil stort sett kaste skygge på Rolf Wickstrøms vei og Maridalsveien.»

Advarer gårdeiere etter utelivssuksess
Play
R8 får gjennomgå (+)
Aktuelt
– Alle snakker om «flyskam», men dere står jo for 40 prosent av verdens CO2-utslipp
Tech
Ukens tips: Ekspropriasjon og rettslig vern
Juss
Kjøperen av Carew-eiendommen tredoblet overskuddet (+)
Analyse
Få ferske eiendomsnyheter hver morgen! Meld deg på gratis nyhetsbrev her!
Selger for 1,6 milliarder
Transaksjoner
Byggherrehjørnet: Force majeure i entrepriseforhold
Juss
Langer ut mot Byantikvaren
Utvikling
Ønsker å endre lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder
Juss

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.