Bolig

Her vil Boligbygg Oslo bygge leiligheter

Ifølge Norges største utleier av boliger er det stort behov for kommunale boliger i området, men det er ikke avklart om det blir flyktningeboliger, trygdeboliger, omsorgsboliger e.l.

FLEKSIBEL BRUK: Formålet med planforslaget er å legge til rette for en utbygging som sikrer en fleksibel bruk. Ill: MAP Arkitekter
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Maridalsveien 292, som Oslo kommune eier, er i dag regulert til Offentlig bygning. Eiendommen består av Nydalen barnehage og kommunale boliger – mødreboliger og spedbarnstuer.

– Det er stort behov for kommunale boliger i området. Det er ikke helt avklart hva slags kommunale boliger det er størst behov for; flyktningeboliger, trygdeboliger, omsorgsboliger e.l. Det ønskes derfor en regulering til boligbebyggelse / institusjon (omsorgsbolig) / næringsbebyggelse (kontor) for å holde en fleksibilitet i bruken av eiendommen, skriver fagkyndig MAP Arkitekter i planforslaget, som snart skal legges ut til offentlig ettersyn.

Fordi det kan være vanskelig å utnytte den delen av eiendommen som ligger nærmest Maridalsveien til bolig på grunn av støy, ønskes det å legge inn mulighet for kontor i denne delen.

Les også: – Utbyggere er blitt mer samfunnsbevisste

Planområdet ligger i randsonen for boligbebyggelsen på Nordberg. Mot vest er området preget av småhusbebyggelse. Denne øker til boligblokker og større forretningsbygg / kontorbygg mot Maridalsveien. Syd for planområdet er det småhus bebyggelse og boligblokker i 5 etasjer. Nord for planområdet er det kontor/forretning i 3-5 etasjer.

Eksisterende bebyggelse, et teglbygget i fire etasjer, foreslås påbygget med to etasjer. Eksisterende sidefløy i én etasje med underetasje rives og erstattes av nytt fire etasjes bygg med kjeller, som knyttes sammen med kjeller i teglbygg. Mot vest bygges et syv etasjes bygg med underetasje i samme nivå som kjellere.

– Dette danner en variert bebyggelse og et større bygg mot Rolf Wickstrømsvei tilsvarende andre siden av gaten. Samlet sett vil bygningene når ferdig utbygget skape variasjon i volum, høyde og materialbruk, og spiller på denne måten opp til sine næromgivelser, skriver MAP Arkitekter i planforslaget, og fortsetter:

«Det er gitt relativt stor høyde på bygningene for å gi god utnyttelse av tomten, samt at bygninger her i liten grad gir skygge til boligbebyggelsen rundt. Bygningene vil stort sett kaste skygge på Rolf Wickstrøms vei og Maridalsveien.»

Malling med digital storsatsing
Tech
– Gjeninnfør momsfritaket på offentlig infrastruktur
Aktuelt
Kan revolusjonere morgendagens hyttebygging (+)
Utvikling
UtviklingsABC – Del 3 – Innledende om kjøp av utviklingseiendom
Juss
Advarer mot byggebrems i nord
Utvikling
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
– Vi kommer ikke langt med 150 millioner (+)
Utvikling
Her blir det 12.000 kvadratmeter lager
Utvikling
Omstridt prosjekt banket gjennom i Oslo bystyre
Utvikling
Kommunen kjøper for 180 mill. (+)
Transaksjoner

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.