Nyheter

Prøver å oppheve rammetillatelse for boligblokk

To boligselskaper mener det er begått materielle og prosessuelle feil ved tildelingen av rammetillatelse til USBL.

Det er hittil oppført to punkthus etter reguleringsplanen av 2009. (Foto: Google Earth)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I desember fikk Boligbyggelaget USBL rammetillatelse til å oppføre en boligblokk i Arnljot Gellines vei på Kværner i bydel Gamle Oslo. Blokken som Plan- og bygningsetaten (PBE) godkjente, er på 11 etasjer med kjeller og inntrukket 12. etasje.

Det er hittil oppført to punkthus etter reguleringsplanen av 2009. Tiltaket realiserer det fjerde bygget i en rekke på fire punkthus. Det tredje er ikke blitt realisert.

Gjennom Advokatene i OBOS har imidlertid Lodalen borettslag og Nygårdkollen boligaksjeselskap – de nærmeste naboene til prosjektet – sendt en klage til PBE. Der ber de om at rammetillatelsen oppheves.

– Som anført i boligselskapenes tidligere uttalelser til utsendte nabovarsler, mener man prinsipalt at dispensasjonene som er omsøkt og nå innvilget, innebærer så vidt betydelige og vesentlige avvik fra reguleringsplanen at de ikke kan tillates uten forutgående reguleringsendring. Subsidiært anføres at vilkårene for å innvilge dispensasjonene ikke er oppfylt, skriver Advokatene i OBOS til PBE.

Boligselskapene anfører videre at vedtaket om rammetillatelse lider av materielle og prosessuelle feil som må føre til oppheving.

– Manglende vurdering av om omregulering kreves, utgjør etter boligselskapenes oppfatning en saksbehandlingsfeil ved vedtaket. Forholdet anføres å også utgjøre en materiell innholdsmangel ved vedtaket: det anføres at plan- og bygningsetaten manglet materiell kompetanse til å innvilge rammetillatelsen fordi forutgående nødvendig omregulering mangler, heter det i brevet.

PBE har vurdert at dispensasjon fra reguleringsplanen ikke er nødvendig fordi kommuneplanens høydebestemmelser antas å gjelde foran detaljreguleringsplanen.

Boligselskapenes oppfatning er at dette ikke er riktig, og at manglende dispensasjon på dette punkt derfor utgjør en feil ved vedtaket.

Boligselskapene hevder også at PBE ikke har vurdert hvorvidt reguleringsplanens krav til uteareal til boligene er oppfylt for det omsøkte tiltaket.

– Det anføres fra denne side at kravet ikke er oppfylt, og at manglende dispensasjon derfor utgjør en materiell kompetansefeil ved rammetillatelsen, skriver Advokatene i OBOS.

Boligselskapene mener dessuten at «det må anses som temmelig klart at endringene dispensasjonen fra byggegrensen innebærer for bygningens form og plassering, innebærer et betydelig og vesentlig avvik fra det som er fastsatt i reguleringsplanen».

I brevet stilles det også spørsmålstegn ved gitte dispensasjoner for henholdsvis parkeringskrav og leilighetsfordeling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  1. Vi trenger urban bebyggelse, med kvartlaer, bygårder i moderat høyde og funksjonsblandng, ikke mer drabantby,som høyhusene og blokkene vist på bildet. Slike bygninger snylter på de tradisjonelle bydelene i Olso sentrum, hvor bylivet utfolder seg. Nye byggeprosjekter må skape landsbylignende, attraktive og inkluderende miljøer i ulike deler av byen. Ikke boligghettoer som dette.

Fikk over 200 mill. for 270 p-plasser på Sørenga (+)
Transaksjoner
Hva bør selger gjøre om kjøper trekker seg fra en bindende avtale?
Juss
Wiederstrøm styrker staben
Karriere
Passerer snart 20 milliarder
Aktuelt
Økte byggekostnader i boligmarkedet
Play
Se alle Pluss-saker
Vant Cityprisen 2019
Aktuelt
Nejra Macic vant pris for de unge og lovende
Karriere
Fortsetter krangelen om bilfritt byliv
Aktuelt
Fikk kontrakt på 368 millioner kroner
Aktuelt