BOLIGER: Ifølge PBE skal planområdets egnethet/mulighet for boligutvikling utredes. Ill: White Arkitekter
BOLIGER: Ifølge PBE skal planområdets egnethet/mulighet for boligutvikling utredes. Ill: White Arkitekter

Vurderer å stoppe NPRO-plan

Plan- og bygningsetaten krever vesentlig reduksjon av høyder og bebyggelse hvis storprosjektet ved Aker Brygge skal behandles videre.

Publisert Sist oppdatert

Norwegian Property ønsker å oppføre et hotell- og kongressenter med ca. 500 hotellrom og et auditorium for 3 000 personer på «Trekanttomten» og «Bryggeporten» ved Aker Brygge.

Plan- og bygningsetaten (PBE) legger imidlertid en rekke føringer for prosjektet. Hvis disse ikke følges, vil etaten stoppe planinitiativet.

– Forslaget må ivareta bylandskapet, Akershus festning, Rådhuset med Rådhusplassen og Nasjonalmuseet. Dette må gjøres gjennom vesentlig reduksjon av høyder og utforming av bebyggelsen vist i planinitiativet, da dette er vesentlig i strid med overordnede føringer og planer for området, skriver PBE i område- og prosessavklaring til oppstartsmøte.

Les også: Kamp om Oslos beste næringstomt

Andre viktige temaer er vurdering av mulighet for boliger, viktige forbindelser og akser, samt tilliggende verneverdig bebyggelse i planområde.

– Planområdets egnethet/mulighet for boligutvikling skal utredes. Det skal undersøkes en andel på minst 20 prosent boligformål, skriver PBE og påpeker at utearealnormens kategori 1 kan brukes her med uteareal på tak.

Videre må behovet for konferansehotell vurderes i forhold til omkringliggende tilsvarende formål.

– Planinitiativet beskriver formål som konferanser, konserter og idrettsarrangementer. Hva formålene krever med tanke på trafikk og logistikk, må avklares tidlig i plansaken. Er denne plasseringen i byen egnet? Ved de beskrevne formål vil det kunne kreves store leveranser på kort tid med store biler. Konsekvensene av dette må utredes i plansaken, heter det i område- og prosessavklaringen.

Etaten viser til at planinitiativet har varemottak under terreng, men at utkjøringen er løst ut gjennom Støperigata på Aker brygge. Ifølge PBE er denne løsningen er svært uheldig og kan ikke anbefales.

Powered by Labrador CMS