VIRDI får millionstøtte fra Forskningsrådet

Startupen VIRDI har fått bevilget 7,2 millioner kroner i et innovasjonsprosjekt fra Forskningsrådet. I prosjektet vil de samarbeide med DNB Eiendom, Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), Simula og Huseierne.

Publisert

– Vi ønsket å få med oss partnere som representerer ulike kompetansefelt, og her fikk vi med oss førstevalgene våre på alle felt. DNB Eiendom med dyp innsikt i boligmarkedet, NoIS som både representerer maskinlæringskompetanse og innsikt i boligdata, Simula som besitter dyp matematisk og statistisk kunnskap, og Huseierne som er en sterk boligpolitisk aktør som også vet hva norske boligeiere bryr seg om, sier Håvard Heggem von Krogh, daglig leder i VIRDI.

Nøyaktige prediksjoner for fremtiden

Prosjektet vil blant annet kombinere kunstig intelligens og avanserte matematiske modeller til å predikere fremtidige boligpriser, ved å for eksempel utforske hvordan planlagte endringer i infrastruktur vil kunne påvirke prisen på en bolig. Planen er imidlertid å lage en modell som skal kunne ta høyde for ulike scenarier. En ny pandemi er et eksempel på et slikt scenario. Renteutsikter og diverse demografiske utviklingstrekk vil være andre interessante variabler.

– Det finnes store og uutnyttede ressurser i det å kombinere alt i fra demografiske, geologiske, geografiske og økonomiske data med boligdata for å gi innsikt til både profesjonelle aktører og privatpersoner som prøver å navigere i boligmarkedet. I prosjektet vil vi bygge videre på vår eksisterende kompetanse om å estimere nåtidssistuasjonen i boligmarkedet med å også kunne gi svært nøyaktige prediksjoner for fremtiden, forklarer Aslak Wigdahl Bergersen, CTO i VIRDI og prosjektleder i innovasjonsprosjektet.

Skal utvide teamet

Prosjektet har oppstart i løpet av høsten og vil strekke seg over de neste tre årene. Nå jobbes det hardt for å rigge for oppstart og VIRDI vil gjøre flere ansettelser som vil kunne bidra inn i prosjektet.

– Vi vil utvide den delen av teamet vårt som fokuserer på maskinlæring og kunstig intelligens. Her vil det være mulighet for å jobbe med store mengder kategoriserte data, og noe av det hotteste innenfor maskinlæring og kunstig intelligens. Vi ser at det er noe som trigger flere, og er i kontakt med en rekke spennende kandidater, påpeker Bergersen.

Forventet boligprisutvikling

Selskapets mål med prosjektet er å benytte resultatene for å øke verdien på tjenesten virdi.no, men også kunne bistå profesjonelle aktører med verdifull innsikt om boligmarkedet. På virdi.no kan du idag finne estimerte markedsverdier for de fleste privateide boliger i Norge, og med prosjektet vil du da blant annet kunne se hvordan den fremtidige boligprisen er forventet å utvikle seg.

– Bolig er for de aller fleste den største investeringen man gjør i livet, og er gjerne både den største verdien og utgiftsposten for folk flest. Uheldige beslutninger knyttet til bolig kan ha store og negative økonomiske konsekvenser for den enkelte. virdi.no er fortsatt bare i startfasen, men målet vårt på sikt er at tjenesten skal kunne bidra til å redusere denne risikoen. Prosjektet er således også et svært viktig steg i denne retning, avslutter Michael Wiik, COO og produkteier for virdi.no.

Powered by Labrador CMS