5 ETASJER: Den eksisterende bebyggelsen er på fem etasjer, og er lavere en naboeiendommen Rosenhoff fabrikker. Foto: Google
5 ETASJER: Den eksisterende bebyggelsen er på fem etasjer, og er lavere en naboeiendommen Rosenhoff fabrikker. Foto: Google

Vil bygge på i bydel Grünerløkka (+)

Enqvist Eiendomsdrift AS ser utviklingsmuligheter i eiendommen nær Carl Berners Plass.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Enqvist Eiendomsdrift AS har NSW Arkitektur bestilt planforhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Konghellegata 3-5, som ligger i overgangen mellom Carl Berner og Sinsen i bydel Grünerløkka. Den eksisterende bebyggelse på eiendommen er på fem etasjer, ensidig orientert mot Konghellegata og en tilbaketrukket sjette etasje med inngang fra Schouterrassen.

– Forslagsstiller ønsker å se på utviklingsmuligheter for bebyggelsen i hjørnet mellom Trondheimsveien og Konghellegata og erstatning av eksisterende 6. etasje med nytt påbygg, skriver NSW Arkitektur til PBE.

Gjennom planforhåndskonferansen ønsker tiltakshaver å avklare utviklingsmuligheter for eiendommene, og om det er tiltak som kan igangsettes uten omregulering.

Les også: Vil bygge leilighetskompleks her

Arkitektselskapet vurderer at det kan være mulig med påbygg i 1, 2 eller 3 etasjer på eksisterende bebyggelse. Påbygg vil sannsynligvis måtte forholde seg til bygget 6 etasje som er tilbaketrukket fra Konghellegata.

– Ved boligformål er det viktig å løse krav til uteoppholdsarealer for beboere, støy, boenheter med stille side eller tiltak i fasade, bil- og sykkelparkering. Krav og forutsetninger for dette vil avklares når ønsket formål er avklart, heter det i redegjørelsen.

Arkitektselskapet viser også til Rosenhoff fabrikker, som ligger sør for eiendommen. Denne ble transformert til boliger i 2009 og med påbygg i én etasje mot Konghellegata. Rosenhoff fabrikker har gesimshøyde ca. 1,8 meter høyere enn gesimshøyden i Konghellegata.