Tech:

JUBEL: Christian H. Skjelbakken (tv) og Vetle Vetle Isdal Bringsjord opplever stor respons for Heime Proptech. Her fra et arrangement som samlet 100 beboere i et prosjekt.

Skal gi liv til døde fellesarealer

Heime Proptech aktiviserer fellesarealene i boligprosjektene med stort hell. Selskapet har nå innpass hos nærmere 13.500 boliger og vokser med 1.000 i måneden.

Med selskaper som Skanska, PEAB, Ineo Eiendom og Bakke Bolig på kundelisten, har proptech-selskapet Heime Proptech fått en pangstart.

– Vi startet opp i Rogaland og er nå over hele Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Vi har nærmere 13.500 boliger i tjenesten vår og øker med ca. 1.000 boliger i måneden, sier salgs- og markedssjef Christian H. Skjelbakken til Estate Nyheter.

Selskapet har utviklet det de kaller «et unikt trivselskonsept» for boligutviklere. Målet er at beboerne skal bruke Heime-appen til å arrangere aktiviteter, gi enkle muligheter for deling og være en plattform for kommunikasjon.

Det var Ineo Eiendom-gründeren Ivar Isdal som startet opp ideen til Heime.

– Han så hvordan eldreomsorgen var, det vil si når de gamle kommer på et hjem, så er det hvite vegger og få å prate med. Da noterte han ned hvilke tilbud han vil ha når han blir gammel, og det ble grunnlaget for et seniorboligprosjekt, sier Skjelbakken.

Etter hvert ble det klart at mange av behovene i seniorboligprosjektene også er relevante i vanlige boligprosjekter. Ineo Eiendom brukte Heimes løsning da markedet i Stavanger var på bunn.

– Vålandstun-prosjektet på 38 leiligheter har et fellesareal på 500 kvadratmeter. Der arrangerte beboerne selv 150 aktiviteter i eget nabolag i et koronaår, sier Skjelbakken.

Isdal er den største investoren i Heime, som etter hvert ble skilt ut fra Ineo Eiendom som et eget selskap. De to øvrige eierne er Skjelbakken og Vetle Isdal Bringsjord, som er daglig leder i selskapet.

For at tjenesten til Heime Proptech kan bli brukt, er det viktig at selskapet er med på å dra i gang de første aktivitetene.

– Vi er utrolig aktive. Vi begynte først med en plattform og så tenkte vi at bare vi ga folk tilgang, så vil den bli tatt i bruk. Det skjedde ikke. Så gikk vi i stedet fysisk inn i boligprosjektene for å lage liv i fellesarealene. Vi har utviklet et system som skal være svært enkelt å bruke, og den eldste brukeren er 102 år, sier Skjelbakken.

Powered by Labrador CMS