Fugleperspektiv fjernvirknig.

Etter nesten ti år kan OBOS' prosjekt på 300 boliger endelig bli noe av

En av Oslos eldste plansaker er sendt til politisk behandling.

Publisert

OBOS foreslår å omregulere områdene som omtales som BG Syd og felt 21 i Planprogram for Mortensrud fra boligområde og allmennyttig tjenesteyting til i hovedsak boligområde og grønnstruktur. Planforslaget åpner for 9 nye boligblokker, med opptil 300 boenheter.

Sentralt på tomten reguleres det et naturområde for å ivareta funksjonen som viltkorridor. Plan- og bygningsetaten mener forslaget balanserer behovet for nye boliger med å ivareta grønne kvaliteter og naturmangfold, og anbefaler planforslaget.

– Målet med dette planforslaget har vært å ta vare på eksisterende kvaliteter, samt de fineste plassene i skogholtet, som knytter planen sammen fra øst til vest. Det foreslås derfor å bebygge de områdene som kopler området opp mot eksisterende bystruktur i nord og sør, nettopp for å ivareta dette grønne beltet, heter det i planforslaget, som er sendt til politisk behandling.

Da Estate Nyheter i januar presenterte listen over Oslos ti eldste plansaker, var Stenbråtveien 13-63 en av disse. Det ble bestilt oppstartsmøte hos etaten helt tilbake til november 2014.

Kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald i OBOS uttalte til Estate Nyheter at det er flere faktorer som har spilt inn på fremdriften. Det har vært en uavklart plansituasjon frem til planprogram og veiledende plan for offentlig rom ble vedtatt høsten 2018. Behovet for oppgradering av sosiale infrastruktur, som blant annet omfattet barnehage på tomten, har påvirket prosessen. Kravet om barnehage ble senere frafalt på grunn av kommunens planer på en nærliggende tomt.

– Et sent krav om viltkarlegging har også bidratt til at denne planen har tatt tid. Til slutt har topologien på tomten spilt inn. Det er en krevende tomt å bygge på, noe som har gjort planleggingen litt ekstra utfordrende, uttalte Skjennald.

Powered by Labrador CMS