– HARDE SANKSJONER: Bærekraftrådgiver Anja Molnes i proptech-selskapet Varig forteller om tøffe sanksjoner for de store eiendomsselskapene som ikke leverer på bærekraftsrapportering.

Nå kommer risikosmellen for eiendomsselskapene som sover i timen

EU-direktivet CSRD stiller knallharde krav til rapportering om arbeidet med bærekraft. Det kan koste dyrt for eiendomsselskapene som sover i timen.

Publisert

– Vi får veldig mange spørsmål fra kunder om CSRD. Eiendomsselskapene er i ferd med å våkne nå.

Det sier bærekraftrådgiver Anja Molnes i proptech-selskapet Varig til Estate Nyheter. Hun mener CSRD, også kalt EUs bærekraftdirektiv, treffer eiendomsbransjen på flere plan.

– Virksomhetene blir nå pålagt å rapportere inn det de gjør innenfor standardiserte rammeverk. Denne standardiseringen er etterlengtet, fordi det gjør at man kan sammenligne epler med epler. Samtidig kan den også by på ubehagelige overraskelser fordi den vil eksponere bredden av bærekraftarbeidet til virksomheten.

Hun forklarer at Norge, som EØS-land, vil inkorporere EU-direktivet i lovverket sitt. Utredningen ble levert av Verdipapirlovutvalget allerede i mai i år.

– Alle detaljer er ikke landet ennå. Men, slik det ser ut vil CSRD treffe mange eiendomsselskaper, siden disse både forvalter store verdier og kapitalstrømmer, sier Molnes.

De første rapporteringspliktige norske selskapene skal innrapportere regnskapsåret 2024. Selskap som regnes som «store foretak av allmenn interesse» med flere enn 500 ansatte er først ut, deretter følger øvrige «store foretak». For å falle inn under kategorien «Store foretak», må selskapet ifølge Molnes overskride to av tre vilkår:

• Balansesum: 160 millioner kroner

• Salgsinntekter: 320 millioner kroner

• 250 ansatte (årsverk)

– Ikke alle eiendomsselskaper blir omfattet direkte i første omgang, men de fleste blir truffet indirekte allerede nå. Dette fordi de rapporteringspliktige blir pålagt å kartlegge bærekraftforhold i verdikjedene sine. Et eksempel kan være banken, som er påkrevd å rapportere energibruk og klimagassutslipp i utlånsporteføljen sin, sier Molnes.

Det venter ganske harde sanksjoner for selskapene som ikke rapporterer i tråd med kravene.

– EU har bedt om «effektive, forholdsmessige og avskrekkende» overtredelsesgebyrer. Enkelte kilder peker på at gebyret kan komme til å ligge på 5 prosent av omsetningen, med tak på 10 millioner euro. De som unnlater å starte arbeidet tar en stor risiko. Det kan også være at leietaker må rapportere selv, og da kan de kreve at gårdeier også har kontroll, sier Anja Molnes.

CSRD er utarbeidet i tråd med EUs handlingsplan, EUs grønne giv (green deal), og FNs bærekraftmål, og fremlegges som et sentralt virkemiddel for å lykkes med omstillingen til en mer bærekraftig økonomi. Varig har utviklet en bærekraftsoftware for næringseiendom som gjør det enkelt å få oversikt og jobbe systematisk med klimaavtrykket, og bistår mange eiendomsselskaper i møtet med de økte bærekraftkravene.

Powered by Labrador CMS