TØFFERE TIDER: Trond Riiber-Knudsen mener selskapene som ikke når milepælene sine får det tøft hvis de skal hente kapital. Da kan nedskalering eller fusjoner være et alternativ.

Tror på fusjonsbonanza i proptech

Proptech-investor Trond Riiber-Knudsen venter flere fusjoner blant de norske proptech-selskapene. – Det vil trolig bli større selskaper som inkorporerer tre-fire-fem av tjenestetilbudene.

Publisert

Estate Nyheter traff serieinvestor Trond Riiber-Knudsen under Proptech-summit etter at han hadde vært på scenen og kommet med sine betraktninger om hvorfor proptech er viktig for eiendoms- og byggebransjen. Han mener bruk av teknologi vil kunne dra ned kostnader og øke produktiviteten i byggenæringen og eiendomsbransjen.

– Det har ikke vært noen produktivitetsvekst på 30 år i byggebransjen. Noe må skje. Vi har investert gjennom hele verdikjeden fordi det er effektivitetsgevinster å hente over alt, sier Riiber-Knudsen.

Trond Riiber-Knudsen har investert i 23 proptech-selskaper i Norge.

– Det er flere oppfølgingsemisjoner hvor vi er med nå. Det er såkalt bridge-emisjoner, hvor vi bidrar med nok kapital til at selskapet kommer til et punkt hvor de kan ta inn nye investorer på et høyere verdi. Av de 23 selskapene, har vi vært med på tre-fire bridge-finansieringer. Det ser vi mer av nå. Det betyr at mer av det tørre kruttet som investorer har, går til bridgeinvestering av etablerte selskaper. Det gjør også at det blir litt mindre kapital tilgjengelig for de nye selskapene, sier Riiber-Knudsen.

Han har noen klare råd til proptech-selskaper som har kapital i bare noen måneder frem i tid.

– Det er litt avhengig av hvilken vurdering de gjør med tanke på hvor investerbare de er. Hvis de har god vekst, får bedre marginer og stor kundelojalitet, da vil jeg tro de er i en god posisjon til å hente kapital til høyere verdi enn forrige gang. Det markedet og vinduet er ikke stengt. Men kravene er høye på å nå milepælene. Hvis du ikke gjør det, er det bedre å enten redusere ambisjonsnivået og ta kostnadene ned så man kan leve lenger eller å se på konsolidering, fortsetter den tidligere McKinsey-direktøren som nå investerer i start-ups.

Han tror det vil bli mye konsolidering blant proptech-selskapene.

– Det vil trolig bli større selskaper som inkorporerer tre-fire-fem av tjenestetilbudene som sitter i ulike proptech-selskaper. Det er også en fordel for kundene å ha færre selskaper å forholde seg til innenfor proptech, sier Riiber-Knudsen.

– Hvordan er kapitalsituasjonen for proptech nå?

– Kapitalsituasjonen er faktisk relativt god. Vi har mange av selskapene i vår potrefølje som i løpet av de siste månedene har reist betydelig med kapital, fortsetter investoren.

Estate Nyheter har de seneste dagene omtalt flere proptech-selskaper som har kommet i trøbbel. Unite Living gikk konkurs, mens Orbit Technology ga opp etter å ha tapt 77 millioner kroner i perioden 2020 til 2022.

– Jeg tror at det vi ser nå er en naturlig prosess. Det er veldig mange proptech-selskaper som tilbyr mange av de samme type tjenestene. Over tid er det naturlig at noen slås ut og noen vil vokse videre. Du skal ikke glemme at i et tidligfase-miljø vil det naturlig være en prosess hvor ikke alle får finansiering. Selv om det i prinsipper er gode selskaper som har levert mye bra, så er det en naturlig dynamikk. Det er ikke slik at vi ser noen stor trend i sektoren. Jeg er positiv til det jeg ser av investorinteresse, sier Riiber-Knudsen.

Det er Proptech Norway som arrangerer Proptech Summit. Arrangementet er blitt en del av Oslo Innovation Week og foregår på Mesh Nationaltheateret.

Powered by Labrador CMS