SAMARBEID: Brede Stokland og Gøran Hüllert i Tvinn Solutions samarbeider med Christian N. Madsen i LPO arkitekter om ombruk.

Lanserer en ny digital plattform for ombruk av materialer

LPO arkitekter og Tvinn Solutions inngår partnerskap for å skape nyvinningen.

Publisert Sist oppdatert

– Dette partnerskapet vil skape forutsetninger for å kunne prosjektere med ombruksmaterialer. Vi er begeistret for å bidra som en av de utvalgte strategiske samarbeidspartnerne, sier daglig leder Christian N. Madsen i LPO i en pressemelding.

40 prosent av det globale klimagassutslippet stammer fra byggenæringen, og mangel på gode løsninger for ombruk representerer en stor del av utfordringen idet løsningene har tatt utgangspunkt i det fysiske produktet når det gjelder ombruk.

Fra teori til praksis i BIM

Arkitekt og daglig leder Brede Stokland i Tvinn Solutions har lenge ønsket å øke ombruksgraden av materialer i nye byggeprosjekter, men hans erfaring har vært at det er utfordrende å få til i praksis.

– Med det nye kravet om å foreta ombrukskartlegginger av rivningsklare bygg, fra 01.07.2023, kan arkitekter motta store mengder data om materialer som kan prosjekteres inn i nye bygg. Vi digitaliserer og tilgjengeliggjør denne dataen direkte i BIM, for å komplimentere arkitektens arbeidsmetodikk og med det senke terskelen for å velge brukte fremfor nye materialer, forklarer han.

Det er denne digitaliseringen og tilgjengeliggjøringen av materialene som har trigget LPO.

Må tenke nytt

– Hvis våre arkitekter skal lykkes med å bruke og prosjektere inn ombrukte materialer, må de kunne finne og bruke objektene i BIM-programvare. Vi må i større grad begynne å designe på bakgrunn av hva som finnes i eksisterende kretsløp, fremfor hva som kan produseres. Videre må vi ha kontroll på mengder, tilgjengelighet og reserveringsprosesser. Dette er en ambisiøs modell, men her må vi som bransje være med å støtte lokalt gründerskap for å lykkes med noe som er mye større enn oss selv, poengterer Madsen.

Han mener dette samarbeidet er en viktig milepæl i kampen for å redusere klimagassutslippene og skape en mer sirkulær økonomi i byggenæringen.

Powered by Labrador CMS