SAMARBEIDER: Christian Harmens Skjelbakken (t.v.) og Vetle Bringsjord (t.h.) fra Heime og Camilla Aakre (bak) og Ingunn Sirevåg Jensen (foran) fra LINK Arkitektur.

Arkitektfirma i samarbeid med proptech-selskapet Heime

LINK Arkitektur har inngått samarbeid med proptech-selskapet Heime for boligprosjekter i tidligfase.

Publisert

Heime har utviklet det de kaller «et unikt trivselskonsept» for boligutviklere. Målet er at beboerne skal bruke Heime-appen til å arrangere aktiviteter, gi enkle muligheter for deling og være en plattform for kommunikasjon. Selskapet har allerede landet kunder som Skanska, Ineo Eiendom, Bakke Bolig og PEAB og nå har det inngått en samarbeidsavtale med arkitektene i LINK Arkitektur om boligprosjekter i tidligfase.

Når boligprosjekter skrider frem og begynner å ta form vil Heime kunne fasilitere fellesarealene som arkitektene har tegnet og sørge for at lokalene faktisk brukes slik de er tenkt.

Sammen tilbyr vi prikken over i-en i et boligprosjekt. Et slikt samarbeid i tidlig skissefase, hvor premissene for arealene legges, sikrer god bruksverdi og effektiv arealutnyttelse for fellesareal som ofte ansees som kostbare kvadratmeter. Funksjoner tilpasset målgruppen, med et godt tilbud av styrte aktiviteter gir en unik konkurransefordel som øker salgsverdien. De ideene som arkitekt og eiendomsutvikler har for sosiale møter i trivelige fellesrom, kan fort dø ut etterpå hvis ingen sørger for at ideene blir satt ut i live. Heime tilbyr «The missing link» som kobler de gode ideene til faktisk bruk, sier Camilla Aakre, utviklingssjef for bolig i LINK Arkitektur.

LINK Arkitektur har mellom 400 og 500 boligoppdrag på gang i Skandinavia hvert år.

– Fellesrommene utvider boligen med langt flere kvadratmetere. Slike fellesfunksjoner er meget populære, og gjør etter vår erfaring salgsprosessen enklere. Raskt kan man se effekten av slike tilbud gjennom meget attraktive naboskap. På denne måten kan man være med på å forebygge ensomhet. Økt samhold og muligheter for deleordninger bidrar til både sosial og miljømessig bærekraft, forklarer Heime.

Nylig vant LINK konkurransen om utvikling av Strømsø Park i Drammen, som skal transformeres fra et storhandelsområde til en flerfunksjonell bydel. Det planlegges en miks av boliger, næring, hotell og handel, knyttet sammen med gode gaterom, torg og møteplasser.

Heime bistod i konkurransefasen med forslag til grep for å plassere og aktivisere fellesarealene. Målet er å etablere Strømsø Park som et attraktivt bo-område med mange gode bokvaliteter, samtidig som handel og næringsaktivitet videreføres i deler av området. Fellesfunksjoner og dele-løsninger kan tilrettelegges for ulik bruk og for sambruk med næringsaktører som vil øke aktiviteten gjennom døgnet.

Powered by Labrador CMS