STORKJØP: Bjørn Rune Gjelstens eiendomsselskap Fabritius Gruppen sikrer seg store skog- og fjellområder.
STORKJØP: Bjørn Rune Gjelstens eiendomsselskap Fabritius Gruppen sikrer seg store skog- og fjellområder.

Kjøper Norges nest største private skogeierselskap

Kjøpet gjør at Bjørn Rune Gjelsten sikrer seg 900.000 dekar skog- og fjellareal, som utgjør hele 58 prosent av arealet til Verdal kommune.

Publisert

Det er Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring som nå har solgt 100 prosent av aksjene i AS Værdalsbruket til Fabritius Gruppen. Partene opplyser ikke om kjøpesummen, men i en børsmelding melder Storebrand at selskapet bokfører en gevinst på 500 millioner kroner som følge av salget. AS Værdalsbruket er Norges nest største private skogeierselskap og eier 900.000 dekar skog- og fjellterreng i Værdal kommune i Trøndelag. Arealet utgjør hele 58 prosent av arealet til kommunen.

– Vi har vært eier av Værdalsbruket i nesten 100 år og er glade for å ha funnet en ny eier som ønsker å bevare og videreutvikle virksomheten på en god måte, sier konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad.

Værdalsbruket eier store kalkressurser i en av Europas store forekomster av kvalitetskalk, hvor det årlig hentes ut store volum kalkressurser. Værdalsbruket har også en større eierpost i InnTre AS, et betydelig sagbruk og en viktig industrivirksomhet.

– Det er et stort privilegium og en unik mulighet å kunne få overta en så spesiell og flott eiendom, som gjennom lang tid har blitt forvaltet godt av Storebrand. Det er samtidig et stort ansvar, som jeg er motivert for, men ydmyk til. Vi har et langsiktig tidsperspektiv på eierskapet og vil sammen med dagens administrasjon og Verdal kommune fortsette å utvikle de mulighetene som ligger på eiendommen. Dette er en investering med hjertet og det vil også prege vår tilnærming til eiendommen fremover, sier Bjørn Rune Gjelsten.