Tech:

TERRENG: Slik blir en terrengskan etter at situasjonsplanen med bygg og veier er lagt inn. Fabritius-bygget er her lagt ned på en optimal høyde i terrenget og entreprenør ser nøyaktig hvor mye masser som må flyttes.

Sparer byggherren for mye penger

Intelligent bruk av eksisterende og gratis data kutter byggekostnader dramatisk.

Publisert Sist oppdatert

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er langt fra noe nytt i bygg- og eiendomsbransjen selv om vi sannsynligvis bare har sett begynnelsen på fremtiden. I kombinasjon med eksisterende informasjon og intelligent bruk av programvare fører dette til både smartere prosjektering og påfølgende kostnadskutt som særlig byggherrer vil applaudere.

A Bygg Entreprenør viser dette med logistikksenteret til over 300 millioner kroner som de skal bygge i den delen av Gardermoen Næringspark som er døpt Oslo Logistikkpark Gardermoen. Totalt har den har et utbyggingspotensial 360.000 kvadratmeter på et over 1.000 mål stort planområde.

De poengterer at deres bruk av ny teknologi betyr mye penger spart for byggherre Fabritius Gruppen.

Seks bygg på 78 mål

Kort forklart lastet deres BIM-koordinator Filip Drogseth ned Kartverkets skannede terrengoversikt da han beregnet behovet for masseforflytning på det 78 mål store planområdet som med årene skal huse seks store logistikkbygninger. A Bygg skal bygge det første av disse som blir logistikksenteret og hovedkontoret for Sport Holding.

- 2D- eller 3D-illustrasjoner av terreng stemmer sjelden med virkeligheten. Siden vi kom inn i prosjektet allerede på planleggingsstadiet kunne vi, som arkitekter og andre aktører, gi våre innspill. Med gratis tilgjengelig høydedata lagde vi en terrengmodell og regnet deretter ut hvordan planområdet kan klargjøres med minst mulig behov for bortkjøring eller tilkjøring av masser, forklarer han.

Terrengkartet de bruker er basert på skanninger fra fly som er gjort nær sagt over hele Norge. I dette tilfeller var materialet bare et år gammelt og samsvarte dermed med eksisterende terreng. Kombinert med situasjonsplanen som også har høydedata, gjorde Drogseth jobben på en dag.

Fant den optimale høyden

- Laserskanningene er nøyaktige ned til 3 cm. Når vi mater inn kartene, vår situasjonsplan med veier og omrisset av bygningene, ser vi nøyaktig hvor mye masser som må kjøres bort eller legges til før vi bygger det 36.500 kvadratmeter store logistikksenteret. Sammen med andre rådgivere justerte vi også dessuten de andre bygningene og tomtene, og fant dermed den optimale høyden på hele planområdet, poengterer han.

Drogseths datajobb utlignet høydeforskjeller på opptil sju meter. Og programmet regnet dessuten ut hvordan fordele eksisterende masser internt på planområdet. Resultatet er at byggherren slipper å betale både for masseforflytning i stor skala, og å gjøre den samme jobben om og om igjen for hver bygning som skal opp.

- Mange rådgivere kan gjøre det samme, men dette kostet ikke oss noe siden skanningene er gratis og lett tilgjengelige. Andre tomter må kanskje skannes på nytt fra fly, drone eller landmåler, men det er uansett lett å få inn dataene, sier han.

Store besparelser

A Byggs økonomisjef Dag Straumsheim sier denne bruken av BIM er både tids- og pengebesparende.

- Og selvsagt også er det bærekraftig med tanke på at vi slipper å tilføre masser siden vi bruker det som allerede er der. Vi tilbyr disse utregningene til byggherrer uten omkostninger. Antakelig blir den første bygningen til Fabritius litt dyrere, men nå er jobben gjort og de slipper å tenke på dette i ti-15 år fremover. På et så stort felt betyr det store besparelser, poengterer han.

- Er dere først ut med denne måten å jobbe på?

- Nei, 3D har vært brukt i mange år. Men å se et så stort planområde under ett med tanke på optimalisering, er nok unikt. Vi begynner med grunnarbeidene på den første bygningen denne våren og skal være ferdig i 2023, sier han.

Straumsheim kan ikke bekrefte summer med tanke på hvor mye deres BIM-jobbing sparer byggherrene, men poengterer at hvis de kommer tidlig nok inn i prosessen er det snakk om betydelige beløp.

- Dette har entreprenører sagt i alle år, men vi hadde et prosjekt som var priset til 130 millioner kroner og som endte på under 100. Også andre store prosjekter har blitt betydelig rimeligere, og vi har flere eksempler på 10-20 prosent besparelse. Det går også på beregninger av hvor mye stål og andre ting byggherren egentlig trenger å bruke for å sette opp en bygning. Siden Gardermoen-prosjektet ikke er tegnet på tradisjonelt hvis er det umulig å si hvor mye billigere det blir nå, men jeg vil tro i samme størrelsesorden, påpeker han.

Powered by Labrador CMS