Tech:

AMBITA: venstre: Stig Baugstø, Nicolay Moulin, Marija Januskaite, Marit Lund, Petter Skotvold og Eirik Foss Stene.
AMBITA: venstre: Stig Baugstø, Nicolay Moulin, Marija Januskaite, Marit Lund, Petter Skotvold og Eirik Foss Stene.

Bruker avanserte eiendomsdata i ny tjeneste for eiendomsutviklere

Den nye løsningen skal hjelpe eiendomsutviklere med å kartlegge utviklingsprosjekter ved å bruke data fra eiendommer og områder i hele Norge.

Publisert

Teknologiselskapet Ambita bruker ifølge en pressemelding 3D-teknologi som skal visualisere og planlegge for nye boligprosjekter i detalj, og mener dette vil forenkle planleggingsfasen av prosjekter vesentlig.

– Verktøyet er designet for eiendomsutviklere og andre aktører som søker innsikt i potensialet som ligger i ulike eiendommer. Tradisjonelt sett er prosessene rundt vurderingene av utviklingsprosjekter omfattende og tidkrevende. Tjenesten ble derfor utviklet basert på bransjens behov for en løsning som kan kalkulere risiko og vurdere eiendommers utviklingspotensial mer effektivt, forklarer Eirik Foss Stene som er leder for selskapets eiendomsutvikling.

Risikovurdering

– Når man utvikler eller omsetter eiendommer er det behov for å innhente mye informasjon på kort tid. Informasjonen bør ha lav kostnad for å luke ut eventuelle prosjekter med høy risiko. Vi har sett at bransjen har et behov for en tjeneste som samler dette, utdyper Foss Stene.

Løsningen han nå presenterer muliggjør skreddersydde søk blant norske eiendommer ut fra område, demografiske forskjeller eller tomtestørrelse. Menyen inneholder ulike kartlag som veistøy, grunnforurensning og mye mer i tillegg til full oversikt over informasjon som blant annet areal, eierinformasjon, tinglyste dokumenter, kommune og reguleringsplaner. Dette gir umiddelbar tilgang på informasjon om forhold som kan ha betydning for risiko og muligheter.

2D og 3D

Den nye tjenesten tilbyr også visualisering av eiendommer i 2D- og 3D-miljøer. 3D-løsningen kan brukes til å vurdere scenarioer i et realistisk miljø med flere avanserte funksjoner. Ambita har utviklet tjenesten slik at man enkelt kan plassere og fjerne bygg, måle høydeforskjeller og avstander, og få oversikt over siktlinjer, sol og skyggeforhold. Disse funksjonene gjør det mulig å identifisere eventuelle begrensninger og muligheter også visuelt.

For ytterligere å forenkle prosessene har PropFinder en rapportfunksjon som oppsummerer informasjonen og visualiserer funnene. Rapportene kan hentes ut som PDF eller digitalt, og kan brukes som underlag til utbygger eller samarbeidspartnere. I tillegg kan man bestille DOK-analyser som gir informasjon om et tiltak vil være i konflikt med naturforhold, kulturminner eller andre registrerte temadata.

Datatilgang

- PropFinder tilbyr markedets mest komplette datasett for eiendomsutviklere, hevder Petter Skotvold.

Han forklarer at dette skyldes den unike tilgangen på deres eiendomsdatabase integrert opp mot avanserte visuelle funksjoner og 3D-teknologi.

Med over tjue års erfaring med innhenting og digitalisering av eiendomsinformasjon har Ambita opparbeidet databasen Infoland. Dataene derfra og andre nasjonale kilder i kombineres med Propfinder til et verktøy for eiendomsutviklere. Planene fremover er å utvikle tjenesten i samarbeid med kunder som bruker tjenesten i tidlig fase. Ambisjonen er å skape det digitale verktøyet bransjen etterspør, med bransjens beste datasett og funksjonalitet som støtter alle de sammensatte behovene eiendomsutviklerne har.

Powered by Labrador CMS