TEKNOLOGI: Hans Stenseng i Bo Coliving implementerer nå digitale nøkler.

Enda en aktør lar fysiske nøkler gli over i historien

Tidligere i år startet Selvaag Eiendom med digitale nøkler i sine næringsbygg. Nå bruker Bo Coliving den samme teknologien i studenthyblene sine.

Publisert

Målet til uteleiselskapet Bo Coliving er å bli den foretrukne landsdekkende tilbyderen av studentboliger. I følge en pressemelding bruker de Hybel og Unloc for å effektivisere driften av eiendommene.

– Vi har over 1.800 rom i 13 norske byer og vokser raskt. Vi jobber mot å bli den foretrukne tilbyderen i Norden, der hele utleiesyklusen skjer digitalt, sier driftsdirektør Hans Stenseng.

Med den ambisjonen spiller teknologi en avgjørende rolle. Selskapet bruker allerede teknologiplattformen Hybel, der utleieprosessen forenkles med blant annet digital signering av leiekontrakter og overtakelsesprotokoller, innkreving av husleie og oppretting av depositumskonto.

Sist ut er automatisk utstedelse av mobilnøkler.

– Sammen med det norske teknologiselskapet Unloc har vi løst enda en floke som er tids- og kostnadskrevende for eiendomsselskaper og kundene. Når man oppretter leiekontrakter blir mobilnøkler automatisk tildelt før overtakelse, og de trekkes tilbake etter avslutning av leieforholdet. Nøkler trenger man dermed ikke lenger å tenke på. Trenger leietaker tilgang lenger kan dette også enkelt styres av forvalter via utleieplattformen direkte, sier daglig leder Christian Rasmussen i Hybel.

Bo Coliving hevder de siden november 2022 er de første som har tatt i bruk Unloc-integrasjonen med Hybel. Siden er det generert flere enn 700 nøkler automatisk.

– Det viktigste er at leietakerne er fornøyde, så da vi lette etter en løsning som gir dem  en god opplevelse, er trygg, og reduserer administrasjon for vår del, falt valget på Unloc, sier Hans Stenseng.

En ny hverdag

Før var Bo Colivings regionansvarlige fanget i en krevende hverdag. De måtte gjennom tidkrevende reiser for å administrere porteføljen, inkludert fysisk overlevering av nøkler til leietakere. De måtte også føre lister over antall nøkler i ulike serier, og hver nøkkel måtte kvitteres ut og inn av leietakerne. Dersom en nøkkel gikk tapt, førte det ofte til omfattende arbeid med å erstatte hele låsesystemet, noe som resulterte i økte kostnader og merarbeid.

– Med over 50 bygg å holde styr på er det alltid mye som skal skje samtidig. Spesielt i perioder mellom utflytting og innflytting håndverkere arbeide i byggene. Før måtte vi binde opp fysiske ressurser i drift for å sikre at eksterne fikk tilgang, og kvittere ut nøkler. Det er en risiko for å ikke få disse tilbake, og de kan lånes ut uten at vi ser hva som skjer, poengterer Stenseng.

Med Hybel og Unloc skjer administrasjon av mobilnøkler automatisk - nøkkeltilgang blir dermed aktivert ved innflytting og deaktivert ved utflytting. Dette frigjør utleieselskapet fra operative oppgaver, samtidig som leietakerne får en sømløs opplevelse.

Utleieselskapet har visstnok også oppnådd betydelige driftsfordeler. Det er ikke lenger nødvendig å sende driftspersonell for fysisk å dele nøkler med håndverkere. Dette har avlastet driftspersonalet og muliggjort en smidigere håndtering av eksterne tjenesteleverandører.

Sparer tid og penger

— Fysiske nøkler er enkle å miste, men mobilen er ofte det siste som forsvinner fra en. Det blir mindre styr med å dele ut nøkler, vi kan gi tilgang til rett boenhet uten problemer og leietaker slipper å tenke på hvor mange nøkler de fikk ved innflytting, og eventuelle gebyr for å miste disse, sier Stenseng.

I tillegg er risikoen for nøkkelkopiering og tap av fysiske nøkler, som tidligere resulterte i uønsket tilgang, eliminert.

— Noe av det viktigste for oss er at leietakerne føler seg sikre. En del av dette er å ha kontroll på nøkler. Fysiske nøkler kan fort skifte hender uten at vi kjenner til det, men med mobile nøkler har vi full kontroll, poengterer han.

Bo Coliving har fått vesentlige tids- og kostnadsbesparelser gjennom med de digitale nøklene. De slipper utgiftene med å slipe manuelle nøkler og skifte låser, og tidsbesparelsene har gitt dem tid til verdiskapende aktiviteter.

— Det er en rimelig implementasjon som betaler seg selv raskt gjennom økt effektivitet. Det er veldig deilig å slippe og styret med nøkler. Dette skal rulles ut på alle bygg, sier Hans Stenseng.

Powered by Labrador CMS