LAV UTNYTTELSE: Bare i Oslo er det flere tusen garasjeanlegg med en utnyttelsesgrad under 65 prosent ifølge Parqio, som mener at dette vil fortsette å øke etter hvert som flere velger bort egen bil til fordel for bildeling og andre mobilitetstjenester.
LAV UTNYTTELSE: Bare i Oslo er det flere tusen garasjeanlegg med en utnyttelsesgrad under 65 prosent ifølge Parqio, som mener at dette vil fortsette å øke etter hvert som flere velger bort egen bil til fordel for bildeling og andre mobilitetstjenester.

Bygger et bærekraftig økosystem i byens garasjeanlegg

Parqio tilbyr en digital og fremtidsrettet løsning for administrasjon av garasjer i sameier, borettslag og næringsbygg. Ved å sikre god utnyttelse av garasjeanlegg, kan vi løse fremtidens urbane utfordringer.

Publisert

I 2050 vil 65% av verdens befolkning bo i byer. Befolkningsveksten er allerede i ferd med å overbelaste infrastrukturen i byene. For å bygge fremtidens byer er det sentralt å redusere biltrafikk og klimagassutslipp, blant annet ved å omregulere gateparkering til nye, bærekraftige formål. Men hvordan sikre du god bærekraftig urbanisering og løse utfordringene som oppstår når vi fjerner gateparkering?

Gründerne bak Parqio mener nøkkelen ligger i å sikre god utnyttelse av garasjeanlegg.

– Det finnes foreløpig ingen løsning på markedet i dag som bidrar til å utnytte den ledige kapasiteten i garasjeanlegg. Her er det et stort potensial som drar i retning av urban, grønn mobilitet og dekker fremtidige behov på en bærekraftig måte, sier Ketil Høigaard, daglig leder i Parqio.

Bærekraftig urbanisering

Bare i Oslo er det flere tusen garasjeanlegg med en utnyttelsesgrad under 65 prosent ifølge Høigaard, som mener at dette vil fortsette å øke etter hvert som flere velger bort egen bil til fordel for bildeling og andre mobilitetstjenester.

– Parqio tilbyr en digital garasjenøkkel og tilgjengeliggjør ledig garasjekapasitet i takt med at innbyggernes behov utvikler seg. Ambisjonen er å skape en markedsplass i byens garasjeanlegg som integrerer en rekke tjenesteleverandører som bildeling, elsykler, ladestasjoner, hjemlevering, hjemmetjenester etc. Slik bygger vi et bærekraftig økosystem i byens garasjeanlegg – i tråd med FNs bærekraftsmål rundt bærekraftig urbanisering, samfunnsplanlegging og forvaltning, forteller han entusiastisk.´

Fra private garasjeanlegg til store fellesgarasjer

Parqio gir boligselskap og eiendomsforvaltere enkel administrasjon av tilgang til garasjen, både for entreprenører og beboere som flytter inn. Brukerne tilbys portåpning med app, oppringning, talestyring og automatisk åpning – alt etter behov og individuelle preferanser. Løsningen forenkler overlevering og gjør det enkelt å leie ut parkeringsplasser i korte eller lengre perioder, både internt og eksternt.

- Vi må eliminere garasjeporten som en barriere for tjenester og nye muligheter. Slik kan vi utnytte det fulle potensialet til private garasjeanlegg; levere løsninger for nye behov og krav for bærekraftige byer og urbane områder. Det er verdifullt å dele ledige parkeringsplasser i lukkede garasjeanlegg, men vi ser at det som har størst verdi er integrasjon av en rekke tjenesteleverandører som bildeling, elsykler, ladestasjoner, hjemlevering, hjemmetjenester etc., sier han.

Flere rapporter fra TØI avdekker miljøgevinsten av bildeling i byer. Det kan utvikle seg til en netto positiv innvirkning på miljøet i byer, men det avhenger av at det utvikles med dette for øyet. Ved å tilgjengeliggjøre parkeringsplasser i garasjeanlegg i tettbefolkede områder, kan det bli enklere og mer praktisk å ta i bruk bildeling.

Bildeling fører til både reduksjon i antallet kjøretøy og bilbruk i byer, spesielt for de som går fra å eie til å dele. Bildelere ser også ut til å ønske og dele på andre områder, viser en TØI-rapport om bildelingens miljøkonsekvenser.

Fremtidens byer trenger gode mobilitetsløsninger

Parqio er en del av løsningen på dagens og fremtidens urbane utfordringer. Den innovative tjenesten tilbyr tilgangsstyring og portåpning som er rimeligere, mer skalerbar og mer fremtidsrettet og bærekraftig, enn løsninger på markedet i dag.

– Fremtidens byer har behov for gode mobilitetsløsninger som bildeling og elsykkelutleie for å få flere til å velge bort egen bil. Varer bestilt på nettet ønskes levert hjem, og hjemmesykepleiere skal ta vare på besteforeldre som i større grad må og ønsker å bli boende hjemme. Uten effektiv og dynamisk bruk av arealet under byene vil det bli stadig vanskeligere å levere varer og tjenester på en bærekraftig måte i byene. Mulighetsrommet som ligger i private garasjeanlegg er nøkkelen for å løse mange av de utfordringene som dagens og fremtidens byer vil stå ovenfor, avslutter Høigaard.

Powered by Labrador CMS