Utvikling

PBE med helomvending på Vålerenga

Plan- og bygningsetaten vil likevel ikke anbefale boliger ved Sotahjørnet. OBOS vil uansett ta forlaget videre til bystyret.

62 boliger: Planforslaget til OBOS rommer 57 leiligheter og 5 rekkehus. Ill: Link Arkitektur
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I august 2018 skrev Estate Nyheter at OBOS hadde planene klare for det 3,8 dekar store planområdet i Etterstadgata 2-6. På Sotahjørnet lå det en kafé som var viktig for miljøet rundt Vålerenga Idrettsforening (VIF), og begrepet Sotahjørnet er fremdeles en del av identiteten til VIF.

I planforslaget ble det skissert 57 leiligheter og 5 rekkehus, altså totalt 62 enheter. I tillegg åpnet forslaget for etablering av bevertning, som for eksempel en lokal kafé (f. eks. Nye Sotahjørnet).

Fremmet eget alternativ

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefalte ikke planforslaget, og fremmet et eget alternativ der større deler av eksisterende verneverdig bebyggelse var bevart. Etaten la også opp til lavere høyder på nybygget og næringsformål i 1. etasje mot torget.

Etaten var likevel positiv til boliger på planområdet.

Les også: OBOS har aldri tjent så mye som i fjor

Nå har imidlertid PBE endret mening. I et brev til fagkyndig Link Arkitektur skriver etaten at den gjennom hele planprosessen har forsøkt å finne en løsning som muliggjør et boligprosjekt i tråd med Oslo kommunes føringer og retningslinjer for boligbebyggelse og bokvalitet.

Bevaringshensyn

STOPPET: Dette er eiendommen som OBOS vil bebygge, inkludert fabrikkeiendommen som skimtes bak trærne til høyre. Foto: Glen Widing

– Gjennom prosessens løp har det imidlertid kommet frem informasjon som har gjort det klart at vi må endre vår anbefaling når det kommer til egnet bruksformål for planområdet. Dette er knyttet til bevaringshensyn på og ved planområdet som på flere punkter havner i direkte konflikt med krav til utforming ved etablering av bolig i luft- og støyutsatt område, heter det i brevet.

PBE har ikke klart å finne en løsning hvor bevaringsverdiene ivaretas «samtidig som man sikrer tilstrekkelig bokvalitet».

Les også: Billigere å kjøpe bolig i dag enn i 1986

– For å få plass til tilstrekkelige uteoppholdsarealer er man avhengig av å rive kulturminner, og vi anser her at hensynet til bevaringsverdig bebyggelse må veie tyngre enn viktigheten av å bygge nye boliger.

For å skjerme utearealene godt nok mot støy- og luftforurensningskildene, «må ny bygningsmasse ha høyder langt over hva vi kan anbefale for dette området».

Gir ikke opp

Geir Graff-Kallevåg, direktør utvikling og bygging i OBOS, sier til Estate Nyheter at de tar PBEs nye standpunkt til etterretning. OBOS mener imidlertid at eiendommene egner seg best til bolig, og vil opprettholde dette forslaget.

– Det er ikke uvanlig at det blir sendt to alternativer til Rådhuset, derfor er det ingen dramatikk i dette, sier Graff-Kallevåg.

Er det aktuelt med næringseiendom hvis bystyret sier nei boliger?

– Vår vurdering er at dette er et boligområde, og det egner seg ikke for en ren næringseiendom her, svarer han.

Senter-utleiere behøver ikke rystes av Malvik-dommen (+)
Juss
Koronaeffekten på eiendomsmarkedet
Aktuelt
Suksess i den leilighetsløse bygda
Bolig
Etablerer reiselivsgigant mens korona herjer (+)
Transaksjoner
Dyreste i Stavanger
Bolig
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Fører digital handelskrig mot korona – og det funker (+)
Aktuelt
Ansett en Mama for lunch
Play
Eiendomsaktører og regjeringens støttepakke (+)
Juss
Boligprisene faller
Bolig

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.