Utvikling

– Ekstremfortetning på Smestad

Aksjonsgruppa «Mot ødeleggelse av nedre Grefsen» mener planene om fortetting på Smestad er et overgrep.

- Ekstremfortetning var svar på en befolkningseksplosjon som man nå vet ikke kommer, mener aksjonsgruppa. (Illustrasjon: PBE)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Det strømmer på med høringsuttalelser til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med områdereguleringen for Smestad i Oslo. Blant dem som har sendt inn uttalelse, er Aksjonsgruppa «Mot ødeleggelse av nedre Grefsen».

Gruppa er enig i at Oslo må utvikle seg i årene som kommer for å møte utfordringer med økt befolkning, behovet for mindre klimautslipp og søke å minske sosiale forskjeller. Den mener imidlertid at «den ekstremfortetningen som Kommuneplanen legger opp til på Smestad, og som vil rasere et godt, velfungerende nabolag, er et svært dårlig virkemiddel for å møte disse utfordringene».

I brevet lister gruppa opp ti grunner til dette. Blant annet mener den at «ekstremfortetning er et overgrep mot nabolag».

– Det er i realiteten ikke mulig å gjennomføre utviklingsplanene basert på frivillig salg av eiendommer så lenge de aller fleste ikke vil selge. Kommunen er nødt til å ta uakseptable grep som innebærer tvang, det være seg om man da tenker seg urbant jordskifte eller ekspropriasjon, heter det i brevet.

Gruppa mener også at «ekstremfortetning er dårlig klimapolitikk».

– Planene slik de foreligger, vil resultere i at småhus i tre rives, og betongblokker bygges. Det vil bety enorme klimautslipp, som ikke en redusert bilbruk ved at folk bor mer sentralt vil kunne veie opp for før om nesten 60 år. Dette er ikke en løs påstand, men dokumentert i miljørapport tidligere innsendt fra Aksjonsgruppa «Mot ødeleggelse av nedre Grefsen». Hvis man inkluderer fremtidig vedlikehold av blokkbebyggelsen, vil miljøregnskapet aldri komme i pluss, skriver gruppa til PBE.

Den mener også at «ekstremfortetning er ineffektiv ressursbruk».

– Det er kostbart å bygge ut i sentrale områder som Smestad. Man vil få dyre leiligheter for samme pris som man kunne bygget ut langt flere leiligheter i områder der det i dag ikke står fungerende boliger. Man bør heller kanalisere kapital til de områdene i byen som trenger et løft, heter det i uttalelsen.

Aksjonsgruppa mener dessuten at «ekstremfortetning er unødvendig».

– Det finnes i dag 16.000 ferdig regulerte boliger, men hvor man ikke har tatt et spadetak. Det finnes også store områder hvor man kunne bygget nye, gode bomiljøer. Å ekstremfortette områder som Smestad, hvor det betinger rasering av et nabolag, er helt unødvendig. Ekstremfortetning var svar på en befolkningseksplosjon som man nå vet ikke kommer. Befolkningsprognosene som planene er bygget på, er høyst usikre. Vi vet ikke med sikkerhet om Oslo vil bli en millionby. I flere andre europeiske land har man forlatt trenden med å bygge høyt og tett i sentrale områder, fordi folk heller vil bo i grønnere områder, da gjerne utenfor byen, skriver gruppa til PBE.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 1. Veldig bra og etter min mening helt riktig redegjørelse og oppsummering av Aksjonsgruppa “Mot ødeleggelse osv…”
  Vi som er født og oppvokst i Oslo og kjenner alle “kriker og kroker” av denne kjære byen vår, mener at en sånn EKSTREM-FORTETNING (et ordentlig “fy-ord”…!) i bl.a. Smestadområdet er helt ute av mål og mening!!
  Det er folk flest, altså vanlige mennesker som skal fortsette å bo i byen vår.
  Da må våre folkevalgte politikere på tvers av partier og i samarbeid med PBE og aktuelle offentlige instanser ellers ikke la seg presse eller “overkjøres” av pengesterke utbyggere som for det meste tenker på egen profitt, i en sånn sammenheng.
  Økonomi-og klima-/miljøregnestykket, samt tidsfaktoren på 60 år (!!!) som Aksjonsgruppa har utarbeidet, burde vel egentlig være klar nok tale til at dette og tilsvarende EKSTREM-FORTETNING-PROSJEKTER like godt slettes og legges til makulering med en gang.

 2. Bevar Smestad 🏖🏠 🍒🏡 💞🎯🍁
  Hvis det idylliske og i mange tilfeller de arkitektoniske perler i Smestadområdet blir rasert nå – så blir det for alltid!
  Det kan ikke reverseres!
  Alle vet hva alternativet til dagens bebyggelse vil bli.
  Høyblokker.
  For høns er det vel snart forbudt med burhøns – men det er etter en slik model styresmakten I Oslo og utbyggerene vil UTVIKLE vårt gode og velfungerende boområde.
  Høyt, trangt og ikke snev av det som særpreger området i dag.
  Tenk dere om – hva hvis NRK tomten og Ullevål sykehus – og sikkert mange flere etter hvert blir utlagt for beboelse?
  Sett raseringen på vent!
  Dagens forslag er ikke et godt forslag – for andre enn utbyggerne!
  Bjørg-Ingrid

 3. Utttalelse om planprogrammet for Smestad.

  Foreningene INTBAU Skandinavia og Skarpsno, Gimle og Frogner vel vil uttykke sin tilslutning til merknader til planprogrammet innsendt av Nabolagsgruppen Bevar Smestad, og datert 3.10.18.

  Våre to foreninger arrangerte 26.9.18 et folkemøte i Gamle Rådhus, der Oslos politikk for fortetting og medvirkning var tema.

  Det deltok ca. 100 personer, inkludert mange representanter for velforeninger og aksjonsgrupper i ulike bydeler.

  På slutten av møtet vedtok salen 5 punkter, som en oppsummering av møtet.

  Disse punktene skal oversendes Bystyret og de politiske partiene, som møtets innspill for revurdering av Oslos byutviklingspolitikk og mevirkningsprosesser.

  De fem punktene er også relevante for planprogram og videre prosess på Smestad:

  1) Oslo kommune må ikke lenger la private aktører stå for planleggingen av større byutviklingsprosjekter.

  2) Fortetting må ha som mål å være godt tilpasset bydelenes eksisterende kvaliteter, slik at man unngår kontraster mellom gammelt og nytt.

  3) Planlegging og beslutninger om byutvikling må i stor grad delegeres til bydelsutvalgene

  4) Bydelene må pålegges å organisere forpliktende medvirkningsprosesser i starten av planleggingen, slik at planene utvikles i en inkluderende prosess.

  5) Vi må ta vare på grøntområdene i alle bydeler.

  Vi vil uttrykke et håp om at Oslo kommune tar de mange kritiske innspillene til planprogrammet for Smestad på alvor, og foretar en grunnleggende revurdering av planene. Det er ikke tilstrekkelig med kosmetiske justeringer.

  Smestad bør bli et pilotprosjekt for en helt ny tilnærming til planprosesser i Oslo, med vekt på bevaring av områders eksisterende kvaliteter, ny bebyggelse som oppleves berikende og ikke ødeleggende for stedet, og reell lokal medvirkning.

  Oslo 5.10.18

  Med hilsen

  Audun Engh

  – Styremedlem i INTBAU Skandinavia, norsk avdeling av det internasjonale nettverket INTBAU, International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism.
  http://www.intbau.org

  – Styreleder i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel
  http://www.skarpsnovel.no

 4. Jeg er ingen utbygger, men jeg liker planene slik de foreligger nå jeg. Jeg mener det vil bli en betydelig oppgradering å legge om krysset, dekke til t-banen og bygge leiligheter med næringsarealer i første etasje slik det nå er planlagt. Kanskje man på settet kan skape et område som fungerer for andre enn de med bil og.

  Jeg sliter også å ta folk seriøst når de bruker uttrykk som “ekstrem-fortetning” om Smedstad-planene.

 5. Finnes det noen analyser som viser at slike ekstremfortette blokkområder gir gode boområder?
  Barna leker på fortauet i sur vind uten sol og vil kontakte mor i 8. etasje, men rekker ikke opp til ringeklokken.
  Ingen ønsker å bo slik, men utbyggernes profittbegjær styrer altfor mye.

Blir sjef i Fritzøe Eiendom
Karriere
Opptil to års saksbehandlingstid på eiendomsskatteklager i Oslo
Juss
Boliger for 10 milliarder kroner ga rekord
Aktuelt
Sosiale medier tar over boligsalget
Tech
Ringnes vil kjøpe Tryvannstårnet
Aktuelt
Se alle Pluss-saker
Storkjøp for nesten en halv milliard (+)
Transaksjoner
Flere boligblokker på Bekkestua
Bolig
Har hentet 1,6 milliarder til eiendomskjøp
Aktuelt
Slipper å bruke hele eiendommen til barnehage – vil bygge 130 boliger (+)
Bolig