Kronikk

Kronikk: Fradragsrett for merverdiavgift på infrastrukturtiltak

Med dagens regelverk brukes det mye ressurser på å finne løsninger for å oppnå fradragsrett for merverdiavgift på offentlig infrastruktur for private utbyggere. Ikke alltid lykkes man med å finne en slik løsning. Dette skaper uforutsigbarhet og bidrar til økte priser for sluttbruker.

Kronikken er skrevet av næringspolitisk rådgiver Norsk Eiendom, Carl Henrik Borchsenius.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Kronikkforfatter er Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver Norsk Eiendom.

Når kommuner og fylkeskommuner opparbeider infrastruktur som veier, vann og avløp, har de enten rett til fradrag for inngående merverdiavgift dersom infrastrukturen er til bruk i kommunens avgiftspliktige virksomhet, eller rett til å få refundert inngående merverdiavgift på sine anskaffelser gjennom kompensasjonsordningen for merverdiavgift.

For private utbyggere er det annerledes. Her er utgangspunktet at de ikke har fradragsrett. Imidlertid finnes det i dag to modeller som kan avhjelpe manglende fradragsrett hos privat utbygger og/eller hindre justeringsplikt. Dette er den såkalte anleggsbidragsmodellen (kommunen er formell og reell byggherre og mottar kontantbidrag fra utbygger) og justeringsmodellen (utbygger står for anskaffelsen og overfører eierskapet til anlegget til kommunen når anlegget er ferdig).

Dagens regelverk medfører at det brukes uforholdsmessig mye ressurser på å oppnå fradragsrett gjennom disse modellene. For å oppnå denne fradragsretten er det ofte i tillegg nødvendig med lange politiske prosesser for å oppnå avklaring. Praksisen varierer dessuten fra kommune til kommune. Enkelte kommuner ønsker ikke å inngå denne type avtaler. Alt dette fordyrer byggeprosjektene og skaper uforutsigbarhet for utbygger.

Det er i dag et kunstig skille mellom privat og offentlig oppdragsgiver ved spørsmålet om løpende fradrag for merverdiavgift. Regelverket bør derfor endres slik at det gis løpende fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av offentlig infrastruktur, uavhengig av om det er en privat eller offentlig utbygger.

Advarer gårdeiere etter utelivssuksess
Play
R8 får gjennomgå (+)
Aktuelt
– Alle snakker om «flyskam», men dere står jo for 40 prosent av verdens CO2-utslipp
Tech
Ukens tips: Ekspropriasjon og rettslig vern
Juss
Kjøperen av Carew-eiendommen tredoblet overskuddet (+)
Analyse
Få ferske eiendomsnyheter hver morgen! Meld deg på gratis nyhetsbrev her!
Selger for 1,6 milliarder
Transaksjoner
Byggherrehjørnet: Force majeure i entrepriseforhold
Juss
109 leiligheter for 500 millioner (+)
Bolig
Langer ut mot Byantikvaren
Utvikling

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.