Kronikk

Kronikk: Fradragsrett for merverdiavgift på infrastrukturtiltak

Med dagens regelverk brukes det mye ressurser på å finne løsninger for å oppnå fradragsrett for merverdiavgift på offentlig infrastruktur for private utbyggere. Ikke alltid lykkes man med å finne en slik løsning. Dette skaper uforutsigbarhet og bidrar til økte priser for sluttbruker.

Kronikken er skrevet av næringspolitisk rådgiver Norsk Eiendom, Carl Henrik Borchsenius.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Kronikkforfatter er Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver Norsk Eiendom.

Når kommuner og fylkeskommuner opparbeider infrastruktur som veier, vann og avløp, har de enten rett til fradrag for inngående merverdiavgift dersom infrastrukturen er til bruk i kommunens avgiftspliktige virksomhet, eller rett til å få refundert inngående merverdiavgift på sine anskaffelser gjennom kompensasjonsordningen for merverdiavgift.

For private utbyggere er det annerledes. Her er utgangspunktet at de ikke har fradragsrett. Imidlertid finnes det i dag to modeller som kan avhjelpe manglende fradragsrett hos privat utbygger og/eller hindre justeringsplikt. Dette er den såkalte anleggsbidragsmodellen (kommunen er formell og reell byggherre og mottar kontantbidrag fra utbygger) og justeringsmodellen (utbygger står for anskaffelsen og overfører eierskapet til anlegget til kommunen når anlegget er ferdig).

Dagens regelverk medfører at det brukes uforholdsmessig mye ressurser på å oppnå fradragsrett gjennom disse modellene. For å oppnå denne fradragsretten er det ofte i tillegg nødvendig med lange politiske prosesser for å oppnå avklaring. Praksisen varierer dessuten fra kommune til kommune. Enkelte kommuner ønsker ikke å inngå denne type avtaler. Alt dette fordyrer byggeprosjektene og skaper uforutsigbarhet for utbygger.

Det er i dag et kunstig skille mellom privat og offentlig oppdragsgiver ved spørsmålet om løpende fradrag for merverdiavgift. Regelverket bør derfor endres slik at det gis løpende fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av offentlig infrastruktur, uavhengig av om det er en privat eller offentlig utbygger.

Nesten hele hyttefeltet til 200 mill forsvant på et blunk
Aktuelt
800 boliger. Minst 3 milliarder kroner (+)
Bolig
Bygger næringsbygg til over 200 mill
Aktuelt
Oslo Finans med ansettelser
Karriere
Höegh utvider styret
Karriere
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Nå går starten for prosjektet til 300 mill (+)
Bolig
Malling med digital storsatsing
Tech
– Gjeninnfør momsfritaket på offentlig infrastruktur
Aktuelt
Kan revolusjonere morgendagens hyttebygging (+)
Utvikling

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.