BEDRE MØTER: Den nye videoteknologien knyttet til møterommene kan gi bedre digitale møter enn man får på vanlige Teams-møter.

– Videoteknologi påvirker arealbehov og kontorutforming

Ny videoteknologi kan gi mer optimale møteromsløsninger og redusere arealet på møterommene.

Publisert

Danske Jabras, som er mest kjent for hodetelefoner og ørepropper, satser kraftig på videoløsninger for bedrifter og virksomheter. Selskapet har nettopp gjennomført en undersøkelse blant 1.845 arbeidstakere i seks land. Den viser at 62 prosent av alle møter nå foregår i møterom, og i rundt halvparten er deltakere med via video.

Som følge av mer vekselbruk mellom arbeidsplass og hjemmekontor har mange virksomheter tilpasset kontorlandskapet, eksempelvis med flere soner for samhandling og sosialt samvær. Men også dagens videoteknologi påvirker kontorutformingen og spesielt møterommene, ifølge Jabra.

– Teknologiutviklingen har skutt fart de siste årene. Bruk av kunstig intelligens og ny kamerateknologi gir mer engasjerende og inkluderende møter, men gjør også at møterommene kan være mindre enn tidligere. Dette påvirker virksomheters arealbehov, sier Johnny Sønderby Poulsen.

Han er forretningsutvikler i Norden for Jabra og eksemplifiserer med videokonferanseløsningen PanaCast 50, som fletter sammen bilder fra tre kameraer i sanntid. Dette gir 180-graders visning og full dekning av rommet. Dermed kan arealet i møterommet utnyttes bedre, blant annet ved at møtebordet kan plasseres helt inntil veggen.

– Mange møterom er fortsatt utformet for tiden da nærmest alle var fysisk tilstede i kontorbyggene. Med dagens videoteknologi kan også mindre rom benyttes som møterom fordi alle vises i bildet, forklarer han.

Videomøteløsningen har også en innebygd virtuell møteleder, basert på kunstig intelligens som tilpasser bildet utfra det som skjer i møtet. Løsningen identifiserer den eller de som snakker og fokuserer bildet på vedkommende. Antall personer i rommet telles også anonymt slik at virksomheten kan få datainnsikt om hvordan møterommene brukes.

– Hvis det viser seg at et møterom utformet for ti personer i praksis brukes av langt færre, kan dataene brukes som beslutningsgrunnlag for om det i stedet bør konverteres til to mindre rom, sier Johnny Sønderby Poulsen.

Under og etter pandemien har mange virksomheter oppgradert møteromsteknologien. Men ifølge undersøkelsen er 31 prosent av de ansatte nølende til å bruke møterommene til nettopp møter fordi de er mindre komfortable med bruk av denne teknologien sammenlignet med eksempelvis Teams på egen PC.

– Det er ikke tilstrekkelig å bare gå til anskaffelse av ny møteromsteknologi. Opplæring er også viktig for at investeringen skal gi avkastning og økt produktivitet blant de ansatte, avslutter Johnny Sønderby Poulsen i Jabra.

Powered by Labrador CMS