FORVENTNINGER: Driftssjef Jakob Sørgjerd, på Tillertorget forventninger et mer forutsigbart driftsbudsjett, bedre inneklima og energieffektive bygninger.

Thon digitaliserer eiendomsdrift i Trondheim

Det betyr penger spart og gir større forutsigbarhet for kjøpesenteret.

Publisert

Olav Thon Gruppen har investert i avansert datateknologi for å effektivisere drift av næringsbygg. Kjøpesenteret Tillertorget i Trondheim er pilotprosjekt for tjenesten og ett av byggene som bruker den, ifølge en pressemelding.

Dette senteret er heleid av Storebrand Eiendom.

– Dette vil gi oss et mer forutsigbart driftsbudsjett, bedre inneklima og mer energieffektive bygninger, sier senterets driftssjef Jakob Sørgjerd etter at systemet ble satt i gang i april.

Presisjonsdrift

– Smart digital driftsstøtte handler om at vi med datainnsamling fra tekniske systemer i bygg kan overvåke hvordan de presterer over tid. Dataene identifiserer hvilke deler som må inspiseres, justeres eller skiftes ut. Det revolusjonerer måten vi dokumenterer eiendomsdrift på, sier prosjektleder Knut Ivar Grue i leverandøren GK.

Han har utviklet tjenesten sammen med blant andre Knut Arne Finsmyr.

– For Tillertorget innebærer dette at systemet automatisk kontrollerer om lag 4.000 sjekkpunkter i døgnet, kontra 900 punkter i året som ble kontrollert manuelt. Driftssjefen får dermed et faktabasert beslutningsgrunnlag for hele bygningsmassen, som forteller om hvordan bygget presterer, påpeker Finsmyr.

Forebyggende vedlikehold

En av effektene Sørgjerd trekker frem som viktigst, er å gå fra havaribasert til forebyggende vedlikehold. Hvis for eksempel varmepumper nærmer seg utskiftning, varsler tjenesten om dette. Dermed kan de skiftes ut før de havarer. Det er mer lønnsomt, gir forutsigbarhet i driftsbudsjettet og gir minst mulig påvirkning for leietakerne.

– Vi bør se på vedlikehold av eiendom mer som vi gjør på biler. Om mekanikeren påpeker at bremsene bør skiftes, så forventer vi at de byttes før de går i stykker når vi er ute og kjører, illustrerer Sørgjerd.

Svært mange norske næringseiendommer driftes med kalenderbasert serviceavtale, der teknikere med sjekklister drar ut noen ganger i året for å sjekke blant annet varme og ventilasjon. De gjennomgår installasjonene punkt for punkt, uavhengig om de er i orden eller skranter. Med smart digital driftsstøtte er den måten å drive vedlikehold på historie.

– Systemet identifiserer komponentene som faktisk trenger inspeksjon og utbedring. Dermed kan vi sende ut rett fagperson, i stedet for at det står en elektriker på bygget når man egentlig trenger en kjøletekniker, illustrerer Finsmyr.

GK har også driftsansvaret for blant annet kjøpesentrene Tillertorget Pluss og City Syd like ved. Førstnevnte eies av Storebrand Eiendom, det andre er eid av Storebrand Eiendom og Coop med hver sin del.

Powered by Labrador CMS