BÆREKRAFT: Konserndirektør Janicke Poulsen Garmann i Norconsult har klare mål for hvordan konsernet kan bli mer bærekraftig i fremtiden.
BÆREKRAFT: Konserndirektør Janicke Poulsen Garmann i Norconsult har klare mål for hvordan konsernet kan bli mer bærekraftig i fremtiden.

Skal spisse den digitale transformasjonen enda mer

Digital satsing styrker samarbeid, innovasjon og bærekraft. En viktig driver er å beholde kunder, dessuten slår det ut på bunnlinja.

Publisert Sist oppdatert

Autodesk er et av verdens største selskaper innen AEC-programvare (arkitekt, ingeniør og konstruksjon), og i fjor bladde de opp 2,2 milliarder kroner for å få kloa i det norske AI-selskapet Spacemaker.

I en ny rapport om sier de at tre av fire AEC-selskaper i Nord-Europa mener satsning på bærekraft gir dem et konkurransefortrinn.

• Den viktigste driveren for å satse på bærekraft er det å beholde kunder (86%).

• 64 % oppgir bærekraft som en del av ledelsens strategiske visjon og selskapets mål.

• 38 % av prosjektene har bærekraft som sentral driver.

• 83 % av bedriftene har et eget team som jobber dedikert med bærekraft.

Tallene er basert på en omfattende undersøkelse om bærekraft gjort blant 600 store selskaper i Nord-Europa, hvor 49 av respondentene er norske. Et sentralt funn er at de nordiske selskapene er i front og på mange måter driver agendaen.

Ett av de norske selskapene som deltok i undersøkelsen er Norconsult.

- FNs bærekraftsmål er ledende i arbeidet med vår bærekraftstrategi, og vi forplikter oss til å redusere karbonavtrykket vårt. Nøkkelen er å jobbe internt for å redusere CO2-utslippene. Under pandemien har vi sett hvor enkelt det er å samarbeide digitalt med kolleger og kunder. Vi vil fortsette med dette etter pandemien for å kutte unødvendig energibruk på reise og kontorlokaler. Vi har oppnådd en omsetningsvekst på 10 prosent og holdt CO2-utslippet, en utvikling vi håper fortsetter, sier Janicke Poulsen Garmann som er konserndirektør Norge og konsernansvarlig for bærekraft.

Rapporten indikerer bred anerkjennelse av behovet for å øke fokuset på bærekraft. Dette er tydeligst i Norden, der flertallet som ble spurt (91%) har et dedikert team knyttet til bærekraft – mot 81% i Benelux og 78% i Storbritannia og Irland.

- Skillet kan skyldes sterkere reguleringer og strategisk retning i Norden, et inntrykk som bekreftes av nesten tre fjerdedeler av selskapene i Norden som oppgir dette som sentrale drivere for sin bærekraftagenda. Samtidig er det ventet mer regulering i Nord- Europa. Sammen med økende forventning i markedene er det sannsynlig at store deler av regionen vil følge etter, heter det.

Å inkludere bærekraftig praksis har to klare fordeler ifølge respondentene. Viktigst er bedre utnyttelse av ressurser og redusert energiforbruk. Halvparten av AEC-respondentene mener også bærekraftig praksis forbedrer prosjektkvaliteten.

- 86 prosent svarte at selskapene satser på bærekraft fordi det er viktig for å holde på kundene, etterfulgt av kundenes forventninger. Det blir også sett på som et viktig konkurransefortrinn og en viktig driver, melder Autodesk blant annet.

73 prosent av de nordiske respondentene svarte at regulering og markedskreftene er en av grunnene til å satse på bærekraft. Det tar Autodesk som et mulig bevis på hvorfor Norden er i front. Storbritannia og Benelux er langt bak med henholdsvis 48% og 29%.

I dag investerer 85 prosent av selskapene i forbedrende arbeidsprosesser for å bli mer bærekraftige, og godt over halvparten vil investere mer de neste to årene. Et annet investeringsområde er teknologi og programvare der halvparten forventer en økning.

- Dette underbygger betydningen av data i beslutningsprosesser og for å bryte ned silotenkning i organisasjoner Nicholas Klokholm som er district manager Nordics hos Autodesk.

Han mener det er bred anerkjennelse av behovet for å øke satsningen.

- Stadig flere selskaper har ambisiøse forpliktelser rundt bærekraft og klima. Transformasjonen fra fysisk til digital har brakt AEC- og produksjonsindustrien nærmere hverandre. Dette gir økt samarbeid, kortere leverandørkjeder og økt motstandskraft. Digital transformasjon akselererer samarbeid og innovasjon på tvers av bransjer, og gjør det mulig for bedrifter å levere på vårt felles mål om en bærekraftig fremtid, poengterer han.

Powered by Labrador CMS