Tech:

STORE KOSTNADSKUTT: Dagfinn Edvardsen, CEO i Really! forteller at eiendomsselskaper som har valgt dem opplever opp til 40 % kostnadsreduksjon.
STORE KOSTNADSKUTT: Dagfinn Edvardsen, CEO i Really! forteller at eiendomsselskaper som har valgt dem opplever opp til 40 % kostnadsreduksjon.

Skal kutte forvaltningskostnadene og øke eiendomsverdien

Proptech-leverandøren Really! har et verktøy som skal bidra til lavere forvaltningskostnader og økt eiendomsverdi.

Publisert

– Som eiendomsbesitter ville jeg sett på hvilke ledd i verdikjeden som kan effektiviseres og endres for å øke verdien på eiendommen. Som i andre bransjer, er digitalisering hovednøkkelen til å effektivisere verdikjedene, sier Dagfinn Edvardsen, CEO i Really!.

Etter 15 år i bransjen har han kjent på mange utfordringer. Edvardsen har ledet flere håndverksbedrifter og vært ansvarlig for eiendomstjenester i BOB BBL. Nå har han sammen med Anders Daniel Brekke startet eget selskap som endrer måten man kjøper, selger og ikke minst følger opp eiendomstjenester på.

– I Really! har vi tatt vekk fordyrende mellomledd. Vi forenkler og sørger for at alt bare funker, fremhever han.

Én krone lavere forvaltningskostnad = 20 kr økt verdi på eiendommen

– Utgangspunktet for hele satsningen har vært at vi vet at når vi reduserer forvaltningskostnaden, så øker eiendomsverdien dramatisk. Det er her vi ser vår rolle overfor alle som eier og forvalter eiendom. Vi er med på å øke verdien i eiendommen når forvalteren bruker mindre tid og oppnår lavere kostnader. Regnestykket er både tankevekkende og utfordrende, sier han.

Edvardsen påpeker at eiendomsselskaper som har valgt Really! opplever opp til 40% kostnadsreduksjon.

– Det er svært hyggelig å registrere at de som allerede har valgt å kjøpe eiendomstjenester gjennom vår plattform erfarer opp til 40 prosent kostnadsreduksjon. Likevel er det viktig for oss å fortelle at vi bidrar til mer enn kostnadskutt. Vår forretningsidé er ikke å presse prisene, men å effektivisere relasjonen mellom leverandører og eiendomsforvaltere. Visste du for eksempel at bransjen bruker 6–8 timer bare på en anbudsprosess, spør han og forteller at de har redusert den til tre minutter.

– Det er også interessant å tenke på at større forvaltningsselskaper bruker uforholdsmessig mye tid på administrasjon og vedlikehold av dokumentasjon. Flere bekrefter opp til ett årsverk på denne type aktiviteter, fortsetter han.

Balansert avtaleverk som ivaretar både kunde og leverandør

Ifølge Edvardsen har ikke bransjen gode nok verktøy for kontroll og oversikt når det gjelder en rekke ulike avtaler. Dette er betydningsfullt for å kunne ivareta internkontrollforskriften og andre offentlige krav.

– Hos oss får partene dette på kjøpet, og avtaler og dialog lagres automatisk. Vi har balanserte avtaler. Vilkårene er like uansett fag og leverandør. Vår visjon er at det skal være klokt, enkelt og trygt å kjøpe tjenester gjennom vår plattform, konstaterer CEO-en.

Bærekraft, kvalitet og transparens

Bygging og drift av bygg utgjør 40 prosent av norske klimautslipp. Derfor er det relevant at eiendomsbransjen bidra til å nå FNs bærekraftmål.

– Vi legger til rette for at både kunder og leverandører selv kan velge hvilke nivå de ønsker å legge seg på. Videre vil vi benytte anerkjente sertifiseringer for å validere at leverandører og kunder opptrer slik de skal. Vårt mål er riktig kvalitet til riktig pris, derfor gjør vi det mulig for våre kunder å sammenligne epler med epler, påpeker han og understreker at de tilbyr mer innsikt, og dermed et bedre beslutningsgrunnlag både når det gjelder bærekraft, pris, kvalitet og sertifiseringer.

Deres analyser viser at klimagassutslippet for et typisk bygg over et livsløp på 60 år står driftsfasen for 65 prosent, mens byggefasen, infrastruktur og materialer kun står for de resterende 35 prosentene.

– Sensorikk brukes nå av stadig flere til å analysere og redusere energiforbruk. Er dette inkludert i Really!-plattformen?

– Ja, så absolutt, men proptech og digitalisering av «Facility Management» er mer enn sensorikk. Vi snakker om en generell effektivisering av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Dette inkluderer selvsagt sensorer og objekter som samler data. Men Really! standardiserer og gjør det enklere å optimalisere det totale kostnadsbildet. Vi samler alt i et grensesnitt, og sørger for at all tilgjengelig data gir forvalteren et komplett analyseverktøy, svarer Edvardsen.

Økosystemet rundt eiendomsforvaltning i spennende utvikling

– Både bransjen og tjenesteleverandører inn til bransjen er nødt til å tørre å tenke nytt. For om lag 15 år siden erfarte vi et paradigme-skifte der man effektiviserte driften sin gjennom outsourcing. Her kuttet man ledd i verdikjeden i tillegg til antall ansatte. Teknologi gir også slike muligheter, og i dag ser vi foran oss et økosystem hvor sensorikk, smarte hus og ny teknologi spiller hovedrollene, sier han.

– Her vil aktørene kunne henge seg på; både de som baserer seg på IoT (Internet of Things), ulik programvare og produkter som bidrar til smartere tjenester. Også alle de andre tjenesteleverandørene som for eksempel forsikringsselskaper, FDV-systemer og energiselskapene har en rolle her, avslutter Edvardsen.

Powered by Labrador CMS