Tech:

NÆRKONTOR: Konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj presenterte OBOS Nærkontor på et webinar torsdag morgen.

Det nye kontoret er overalt

OBOS skal tilby bedrifter en hybrid som både ivaretar det beste fra hjemmekontoret og den faste kontorplassen.

Publisert

– Ideen startet for mange år siden. Vi bygger mye i utenfor sentrum og utfordringen for oss er å skape gode byliv med en god arbeidsplass miks. Vi ønsker å tilby kontorplassens svar på Sats, med månedspass som gir mer fleksible arbeidsdager, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, under et webinar torsdag morgen.

Sammen med CEO i Orbit Technology, Wasim Rashid, lanserer de OBOS Nærkontor. Dette er et nettverk av desentraliserte kontorlokaler plassert ved innfartsårer til Oslo, i OBOS-nabolag, og i nærheten av der folk bor. I samarbeid med Orbit Technology ønsker de å tilby gode arbeidsstasjoner med det beste fra to verdener: Nærheten og fleksibiliteten fra hjemmekontoret, og arbeidsmiljøet og kvalitetene fra det vanlige kontoret.

– Midt oppe i planleggingen dukket pandemien opp. Vi hadde aldri forutsett at dette skulle skje, at alt stengte rundt oss. Plutselig ble hjemmekontoret «home base», sier Siraj og understreker at teknologien viser at vi kan løse det meste.

Fersk undersøkelse

Nylig gjennomførte OBOS en undersøkelse om arbeidstakerenes oppfatning av hjemmekontor. Siraj forteller at flere opplever utfordringer med blant annet helse, trivsel, manglende konsentrasjon og savn av arbeidsmiljø.

– Personlig savner jeg mest det å være sammen med kolleger, og den uformelle kunnskapsdelingen du får på kontoret. Langsiktig kan vi ikke kjøre hjemmekontor for alltid, det vil ikke arbeidsmiljøloven tillate. Derimot har medarbeiderne fått nye forventinger til det å jobbe, de vil ha mer fleksibilitet, sier han og påpeker at det også kom frem i undersøkelsen at flere opplever mye positivt som mer fritid, tid til familien, og større grad av arbeidskonsentrasjon.

– Mange mestrer ikke åpent landskap, og de fleste bedrifter tilbyr det i en eller annen grad. Derfor kom det frem at flere i undersøkelsen fikk bedre konsentrasjon av å jobbe hjemme. Ikke minst, 40 prosent sier at de sparer 30 minutter eller mer i reisetid. 80 prosent ønsker seg mer fleksibilitet – arbeid borte fra kontoret. Vi var nødt til å adressere dette. Vi må ivareta fleksibiliteten på en god og strukturert måte, understreker han.

Oppmøteplikt

Siraj er tydelig på at hovedkontoret bør ha oppmøteplikt, og at man ikke kan la ansatte «sveve rundt».

– Vi tror på noe midt imellom, det strukturelle arbeidskontoret, som ikke hovedkontoret og hjemmekontoret gir deg. Alle skal ikke bo i en enebolig på landet, for å ha arbeidsplassen hjemme, det har vi ikke råd til, hverken for klima eller økonomisk, sier han.

Derfor lanserer de OBOS Nærkontor nå på utvalgte lokasjoner, ikke nødvendigvis sentrumsnært.

– Vi starter med 6–7 lokaler i Stor-Osloregionen, slik som Lambertseter, Vollebekk, Fornebu, Kværnerbyen, Storo og Asker. Vi ønsker å treffe ulike kundesegment, sier konsernsjefen og påpeker at dette er en pilot og at de henvender seg til bedrifter, det er arbeidsgiver som skal betale.

Hos OBOS Nærkontor blir det ikke faste plasser i et kontorfellesskap der bedrifter deler kontor, men et abonnement der personer fra ulike bedrifter kan benytte et nettverk av flere «satellitt»-kontorer. Du får fri tilgang til alle lokasjoner.

Tilgjengelig for alle

Piloten gjøres i samarbeid med Orbit. De har lagd en app som gjør det mulig for tomme kontorlokalene å bli tilgjengelig på en plattform som kan bookes av hvem som helst.

– 50 prosent av all næringseiendom er estimert til å stå tomt til enhver tid, dette er et problem vi må adressere. Likevel er bygninger overfylt hver dag og vi fortsetter å bygge. Omtrent 1/3 av verdens CO2-utslipp kommer fra næringseiendom. Vår i visjon er å redusere det vi har kalt for «space wast» og å øke utnyttelsen av byggene til å bli bedre enn det er i dag, samt redusere kostnadene for bedriftene og øke inntjeningen til gårdeierne. Vi fokuserer på å gjøre dette sømløs gjennom en app, forklarer CEO i Orbit Technology, Wasim Rashid og understreker at Orbit omgjør ledig kontorplass til satellitter tilgjengelig for alle.

Powered by Labrador CMS