Tech:

Norge er best posisjonert i proptech

De nordiske proptech-selskapene kommer til å skyte fart i 2021. Norge ligger særlig godt an.

Publisert

– Overordnet opplever vi at de nordiske landene er gode bidragsytere til utviklingen av proptech internasjonalt. Det er en rekke proptech-selskaper de siste par årene som har posisjonert seg godt i sine respektive felt. Samtidig ser jeg at mange av disse har et stort internasjonalt potensial. Timingen er også god. Det nordiske næringslivets progressive bærekraftsinitiativ vil være en fordel for de utenfor Norden, og vi opplever allerede økende interesse fra internasjonale bransjeaktører, venturekapital og Private Equity, sier Nadim Stub, er administrerende direktør for PropTech Denmark.

PropTech Denmark er en ideell organisasjon som består av PropTech Denmark Community og deres eiendoms innovasjons hub.

På spørsmål om hvilket av de nordiske landene som utmerker seg svarer Stub: – Det er vanskelig å peke på kun ett land, fordi det er en stor verdikjede vi snakker om, og det er mange gode løsninger. Jeg opplever dog at Norge er best posisjonert. Det er en investeringsvillighet – også fra selve bransjen, samt mer etterspørsel og adopsjonsvillighet. Det har gavnet disse løsningene, særlig fordi det er den private sektoren som driver dette. Det underbygger forretningsmodellen og det kommersielle potensialet.

Fokus på bærekraft

Proptech 2021 vil få et enormt preg av bærekraft ifølge Stub. Det er nå vi virkelig kommer til at se et skifte.

– Bransjen har snakket om dette i mange år. Foreløpige tilnærminger har været en smule uambisiøse, men det har heller ikke været det offentlige presset som vi ser nå. Samt at løsningene er flere, vesentlig bedre og mer modne. Vi vil også se ettervirkningen av covid-19 og dets forandringer begynner å sette seg. I takt med at vaksinasjonene begynner å spres bredt i samfunnet vil vi ut igjen, sier han og understreker at vi gradvis har blitt lei av å jobbe hjemmefra, men at det ikke nødvendigvis betyr at vi vil tilbake på kontoret.

– Det vil endre seg, og kontoret vil for mange bli et annet og mer dynamisk og fleksibelt verktøy som skal forbedre vår hverdag og produktivitet. Det vil også akselerere «Future Of Work-bevegelsen», som igjen vil føre til flere proptech-løsninger, tror han.

– Hvordan er protech-markedet i Danmark?

– Vi er glad for at danske proptech-selskaper har klaret seg så godt igjennom krisen. Vi opplever at alle stort sett har hatt vekst, svarer Stub.

Han trekker frem følgende danske selskaper som de mest interessante i Danmark nå:

Dalux, GoodMonday, NorthQ, TrueMarketValue, Ubiqisense, TheMany, Hococo, Proper, EINDOM, Prosedo, LifeX, PropStep og EstateTool.

Han bekjent er det ingen danske proptech-selskaper som er på vei inn eller er i Norge. Derimot er både Spacemaker og Unloc begge aktive medlemmer i Proptech Denmark.

Powered by Labrador CMS