Tech:

SATSER: Amir Folkestad Habhab, administrerende direktør i Marketer, går for AI-basert analyseverktøy. Her sammen med Dr. Walid Mustapha, VP Data Science i Marketer.

Marketer med AI-lansering

Marketer lanserer AI-basert analyseverktøy for boligbyggere.

Publisert Sist oppdatert

Marketer-eide Homefair AS endrer navn til Plot.ai AS og lanserer et avansert analyseverktøy rettet mot utviklere av boligprosjekter. Homefair ble kjøpt av Marketer tidlig i 2021 og har siden bidratt med data-drevne løsninger til Marketers produktportefølje. Blant løsningene er SmartSale for eiendomsmeglere, som gir megler informasjon om ethvert objekt meglerne mottar oppdragsforespørsel på. Dette skjer ved at det utarbeides avanserte og automatiserte analyser av det aktuelle objektet, samt forslag til tilpassede markedsaktiviteter, alt basert på relevant og “intelligent” data fra en rekke ulike kilder.

Et tilsvarende produkt for nybygg lanseres nå snarlig, og mens SmartSale forblir i Marketer vil det nye produktet Plot bli utviklet videre og driftet i det heleide datterselskapet. Som følge av dette endrer Homefair nå navn til Plot.ai AS og endelig produktlansering vil skje i 2023. Baard Schumann, tidligere leder av Selvaag Bolig og Nordr, og nå leder av Union sitt nye boligutviklingsfond, har vært og er fortsatt en viktig ekstern rådgiver i utviklingen av Plot, og allerede har flere av Marketers eksisterende kunder inngått avtaler om å ta løsningen i bruk.

– Vi har i lang tid jobbet med å kunne innhente, strukturere, og analysere store mengder nybyggdata. Nå er vi i posisjon til å kunne utnytte det enorme potensialet som finnes innenfor dette segmentet. Det har vært en veldig interessant reise på teknologien siden oppkjøpet for drøye halvannet år siden, der vi har bygget videre på løsningen for bruktbolig og satt den i system for nybygg. Dette markedssegment er svært modent for digitale prosesser og salgsløsninger, sier Dr. Walid Mustapha, VP Data Science i Marketer.

Plot skal gi utbyggere det nødvendige beslutningsgrunnlaget for å kunne treffe optimalt på valg av boligmiks, prisstrategi, og salg- og markedsføringstiltak. Resultatet av dette er god prosjektgjennomføring, fornøyde boligkjøpere, og forbedret prosjektmargin.

– Plot utgjør en viktig del av vår visjon om å hjelpe utbyggere med å selge raskere og smartere, kommenterer Amir Folkestad Habhab, administrerende direktør i Marketer.

– Ved å sikre at utbygger utvikler prosjekter med de enhetene og de fasilitetene det aktuelle markedet faktisk etterspør, gjør at også økonomien i prosjektene optimaliseres. Med lanseringen av Plot fullbyrder vi vår komplette ende-til-ende løsning for hele den kommersielle verdikjeden for boligutviklere, sier Habhab.

Marketer Real Estate Technologies er en internasjonalt ledende leverandør av digitale løsninger for analyse, markedsføring, og salg av eiendom.

Powered by Labrador CMS