INNSIKT: Eivind Kjensli, salgsdirektør i Noova, forteller at brukeren får nødvendig innsikt for å kunne ta kloke valg basert på faktiske funn fra sin egen bygningsmasse.
INNSIKT: Eivind Kjensli, salgsdirektør i Noova, forteller at brukeren får nødvendig innsikt for å kunne ta kloke valg basert på faktiske funn fra sin egen bygningsmasse.

En positiv brukeropplevelse og «wow-feeling

Proptech-selskapet, Noova har nå utviklet to nye løsninger. En for planlegging av samarbeid, og et energioppfølgingssystem utviklet for og sammen med eiendomsbransjen.

Publisert

Noova har utviklet løsningen FLX som gjør det enklere å planlegge for samarbeid. FLX er en teknisk løsning, laget for mobil og desktop, som gir ansatte mulighet til å planlegge og koordinere arbeidshverdagen med andre kollegaer. Gjennom appen kan ansatte se hvem andre som kommer på kontoret og booke seg en plass.

– FLX kan også brukes med sensorteknologi. Sensorene monteres under hvert skrivebord og gir sanntidsdata om bruken av kontoret. Med denne informasjonen kan bedriften se hvordan kontoret brukes, om det er nødvendig med flere møterom, sosiale soner eller arbeidsplasser og de kan optimalisere strømforbruk og rengjøringsrutiner til faktisk belegg i rommet, sier Fredrik Graaner, CCO i Noova.

– Hva er så unikt med FLX? FLX er unik ved at den kombinerer booking funksjonalitet med sosial samhandling. Løsningen er i så måte utviklet med fokus på brukeren. FLX har derfor et effektivt brukergrensesnitt og et tiltalende design for å sikre en positiv brukeropplevelse og en «wow-feeling». Hensynet til arbeidsgiver er ivaretatt gjennom konseptet som vi omtaler som «policies». På en enkel og fleksibel måte gir policies arbeidsgiver stor handlingsfrihet til å definere rammene for fleksibilitet hos de ansatte, svarer Graaner, og fortsetter: – Det betyr at det kan være forskjellige retningslinjer (policies) internt i et selskap. FLX gir også en grafisk fremstilling av statistikk som er relevant for både den ansatte og arbeidsgiveren, i tillegg til plug-in muligheter for integrasjon mot kunde-spesifikke behov som parkering, kantine, låsbare skap osv. Løsningen har selvfølgelig full støtte for GDPR compliance og kan ytterligere bli synkronisert med kunde-behov.

Det andre systemet til Noova, er Logic Energy. Det er et energioppfølgingssystem utviklet for og sammen med eiendomsbransjen. Det krever ingen installasjon, man bruker allerede tilgjengelige data man har fra kundens strømmåler og værstasjoner.

– Systemet ser på strømforbruk i forbindelse med temperaturen ute og når det er folk i bygget. Systemet varsler når det er faktorer i energiforbruket som kunden bør ta tak i. Brukeren får nødvendig innsikt for å kunne ta kloke valg basert på faktiske funn fra sin egen bygningsmasse, for eksempel om man bruker masse strøm på natta eller når temperaturen tilsier at bygget ikke trenger oppvarming eller nedkjøling, forklarer Eivind Kjensli, salgsdirektør i Noova.

Har optimalisert energiforbruket

En av dem Noova har hjulpet med store kutt i energikostnadene ved hjelp av Logic Energy er Factory Nr. 7.

– Selv om aktiviteten i bygget stoppet opp under pandemien var strømforbruket fortsatt høyt. For å få enda bedre oversikt over hvorfor strømforbruket var så høyt ble det også installert sensorer for å få kontroll over ventilasjonssystemet og optimalisere bruken. I tillegg ble det installert sensorer for å få oversikt over temperaturen i bygget, sier han.

Daglig leder i Factory no.7, Gert Gill forteller at samarbeidet mellom deres driftsavdeling og Noova har ført til at de har greid å optimalisere energiforbruket.

– Med god kunnskap og ny teknologi har Noova gitt oss innsikt i hvordan vi bruker energi og hva som er viktigst å overvåke og tilpasse, for å skape et bærekraftig og optimalisert energiforbruk. – Ny og spennende sensorteknologi gir oss et godt bilde av vårt faktiske forbruk og bruken av kontorlandskapet, og hvordan vi kan fortsette å jobbe energismart i fremtiden, avslutter Gill.

Powered by Labrador CMS