SAMARBEIDER: Nikolai Narvestad (tv) i Intrava, samarbeider med Nicholai Pihl og Hjalmar Vestby i Eiendomsoptimalisering AS.

Eiendomsbesitterne går glipp av store verdier

Et nytt samarbeid mellom eiendomsforvalterne i Eiendomsoptimalisering AS og IT-selskapet Intrava skal hente ut verdier som ligger brakk for gårdeiere på grunn av dårlige data på eiendommene.

Publisert

De to tidligere NAF Gårdene-ansatte Hjalmar Vestby og Nicholai Pihl har gått sammen om å starte eiendomsforvalteren- og rådgiveren Eiendomsoptimalisering AS. Nå har de også inngått et samarbeid med Intrava og investert i selskapet, som står bak en business intelligence-løsning for eiendomsbransjen.

Intravas løsning fanger opp og behandler data fra ulike datasystemer automatisk, for å levere løpende beslutningsstøtte til alle ledd i organisasjonen. Blant kundene er eiendomsselskaper som Selvaag Eiendom, Mustad Eiendom og Wahl Eiendom.

– Vi har avdekket at det ofte er et misforhold mellom loggførte eiendomsdata og hva porteføljens reelle status faktisk er, eksempelvis leieinntekter, felles- og eierkostnader, areal, eiendommens bruk mv. Vi synliggjør mulighetsrom i en portefølje og på en enkelteiendom, alt fra kontraktsdata til utviklingspotensial som ikke tas hensyn til i et forvaltningssystem. Der det først avdekkes større feil og mangler er det gjerne et cashflowpotensiale på opp mot 20 prosent, sier Nicholai Pihl til Estate Nyheter.

Hjalmar Vestby forteller at de tar en grundig gjennomgang («helsesjekk») på eiendommene når de går gjennom tekniske anlegg, regnskap, arealoppgaver, matrikkeldata og reguleringsplaner som gir et bedre grunnlag for å optimalisere eiendomsmassen.

– Da finner vi ofte at det er mangelfulle data i drift- og forvaltningssystemer. Det som er det fine med vårt samarbeid med Intrava, er at vi får inn all informasjon om eiendommene inn i et dashbord hvor en enkelt kan finne avvik, sier Vestby.

Nikolai Narvestad i Intrava henter inn data fra virksomhetens forvaltningssystemer, regnskapssystemer, energisystemer og andre datakilder som vises via en dashboardportal.

– Vi integrerer og transformerer alle dataene til en analysevennlig struktur og bruker det i vårt analyseverktøy. Vi kan drille oss ned på den minste ting for å se om det er avvik. Gjennom vår «daily events» funksjon kan man inspisere data over hvilket som helst tidsrom og sammenlikne nåtid og fremtid med tidligere perioder. Systemet flagger automatisk dataavvik, vi får en alarm når avvik oppstår, samt at sluttbruker får klare steg for å utbedre feilen, sier Narvestad.

Powered by Labrador CMS