FREMTID: Deler av den gamle flyplassen skal få fornyet liv.
FREMTID: Deler av den gamle flyplassen skal få fornyet liv.

Det går mot ombruk på Fornebu

Nå skal den gamle bygningsmassen på landets tidligere hovedflyplass kartlegges med tanke på videre bruk.

Publisert Sist oppdatert

– Dette prosjektet er et bidrag for å øke innsikt og kompetanse innen sirkulær økonomi, slik at vi kan stille bedre krav og gjennomføre tiltak som nytter, sier prosjektleder Thea Mork Kummen i Bærum kommune i en pressemelding.

De valgte Oslo-baserte Resirqel tii å gjennomgår den gamle bygningsmassen for å finne ut hva som er egnet for ombruk. Kontrakten består av kartleggings- og utredningsarbeid knyttet til sirkulær materialutnyttelse.

– Vi er glade for å bli tildelt dette spennende oppdraget, sier Martin Eid i Resirqel, som har hentet inn samarbeidspartner Vill Energi på analyse og beregninger samt Prosjektservice på demontering og ombruksmontasje.

– Bærum kommunes utlysning er enda et prosjekt i rekken hvor ombruk av eksisterende bygg løftes opp og har prioritet. Dette er et tydelig signal om at ombruk og sirkulærøkonomi er et marked i rask vekst. Det er også byggebransjens ansvar å ta denne utfordringen nå, påpeker Per F. Jørgensen i Vill Energi.

Kjøpte av OBOS

Bærum kommune kjøpte i fjor aksjeselskapet Flytårnet av OBOS. Kjøpet omfatter historiske bygninger på det som i forrige årtusen var Fornebu flyplass: Flytårnet, Fred Olsen-hangarene og Kulturgata.

Området rundt Flytårnet har i flere år vært en kulturell møteplass – og kommunens forutsetning er at slik skal det fortsatt være.

– Stedet vil fortsatt være et viktig møtested for beboere og besøkende. Det er en klar målsetting for kommunen å videreføre og videreutvikle den kulturelle og historiske tradisjonen, sa kommunaldirektør Arthur Wøhni i forbindelse med kjøpet.

Flytårnet inngår i kommunens nye byområde som er under regulering. I den sammenhengen er det snakk om også å få inn tilbud som skoler, idrettsanlegg, bibliotek, helsestasjon og ungdomsklubb på stedet.

Eiendommen består av ca. 11.000 kvadratmeter utleieareal fordelt på seks bygg. Her fer er den originale avgangsterminalen fra 1939, to gamle flytårn, en stor flyhangar på ca. 5.000 kvadratmeter, og gamle verkstedlokaler i teglstein.