Tech:

FRA ARKITEKTFIRMA TIL PROPTECH: Lars Eirik Ulseth vil jobbe videre med proptech når han slutter i TAG Arkitekter.
FRA ARKITEKTFIRMA TIL PROPTECH: Lars Eirik Ulseth vil jobbe videre med proptech når han slutter i TAG Arkitekter.

TAG Arkitekter-sjefen hopper av - går for storsatsing på proptech

Lars Eirik Ulseth slutter i TAG Arkitekter for å bli med på proptech-satsingen Parallelo.

Proptech-selskapet Parallelo har utviklet en programvare som skal hjelpe arkitekter med å generere leilighetsplaner ved bruk av såkalt parametrisk design, som innebærer å bruke algoritmer for å utføre et sett av arbeidsoppgaver innen definerte premisser. Selskapet har sitt utspring fra TAG Arkitekter, og nå hopper TAG-sjefen Lars Eirik Ulseth av TAG Arkitekter for å bruke tiden sin på Parallelo.

– Jeg vil sitte som daglig leder i TAG Arkitekter i noen måneder til, og så vil min kollega Morten Longum lede selskapet ut året inntil det blir en del av Swecos arkitektdivisjon. Vi har holdt på med Parallelo i tre år. Vi satt på store prosjekter og modellerte leilighetsplaner. Da må man være rask til å modellere store prosjekter og kunne endre disse. Etter hvert programmerte vi systematisk i det som nå er blitt Parallelo og som ble spunnet ut som eget selskap, sier Ulseth til Estate Nyheter.

Han svarer bekreftende på at Parallelo er sammenlignbart med Spacemaker.

– De håndterer byggevolum basert på sol, støy og lignende, mens Parallelo tar seg av innsiden av byggene, sier Ulseth.

Blant premissene som algoritmen tar hensyn til, er byggtekniske krav og forskrifter og kvaliteter som størrelse på leilighetene, veggtykkelse, størrelse på trappekjerner og parkeringsplasser i kjelleren.

– Vi har nå et sted mellom fem og ti kunder som har brukt Parallelo i samarbeid med utviklere. Blant brukerne er OBOS, Stor-Oslo Eiendom og SPG. Men foreløpig har vi ikke fullført front end-løsningen, bare back end som har gitt behov for å få hjelp av koderne. Men vi nærmer oss en lansering av et ferdig produkt.

Mens Ove Kvalsvik er CEO i Parallelo, skal Lars Eirik Ulseth inn i organisasjonen som arkitekt som skal bidra i en salgsfunksjon. Selskapet har nå fire programmerere og to arkitekter (i tillegg til Ulseth).

– Skal dere hente inn penger?

– Vi ser an litt, det er ikke helt bestemt hvordan finansieringen blir. Vi kan bygge organisk omsetning og vekst eller legge høye ambisjoner og hente mer penger, sier Ulseth.

Ove Kvalsvik gleder seg til kommersialiseringen av Parallelo.

– Arealoptimalisering har vært den mest synlige verdien i våre prosjekter. I prosjektene hvor vi har hatt sammenlignbare forslag, har vi i snitt en økning i brutto-netto faktor på 3,5 prosent. I alle prosjektene har dog handlingsrommet vært begrenset av valg som allerede var tatt. Vår hypotese er at man vil se 5-7 prosent høyere brutto-netto dersom avhengighetene i prosjektet sees i sammenheng. Parametrisk design åpner opp muligheten for dette, sier Kvalsvik.

Han mener parametrisk design vil kunne gi brukeren større frihet til å eksperimentere med ulike alternativer og gi arkitektene et godt grunnlag for å kna løsningene videre.

– Dette fordi løsningen må hensynta de kvalitative målene, samt de subjektive og erfaringsmessige premissene som arkitekten og utbyggeren selv besitter.

Han mener dette er et premiss som er verdt å understreke.

– Innenfor arkitektur, hvor den endelige løsningen vil være den som best balanserer ulike subjektive kvaliteter, og samtidig ivaretar alle objektive regler og forskrifter, er teknologiens rolle å tilrettelegge for bevisste valg – ikke regne seg frem til den kvantitativt beste løsningen.

Powered by Labrador CMS