VIRDI: Fra venstre: Michael Wiik, Håvard Heggem von Krogh, Sindre Sangnes, Aslak Bergersen, og Fredrik Engh.
VIRDI: Fra venstre: Michael Wiik, Håvard Heggem von Krogh, Sindre Sangnes, Aslak Bergersen, og Fredrik Engh.

Skal bli en sentral del av boligmarkedet

VIRDI skal dekke informasjonsgapet mellom profesjonelle aktører og privatpersoner i boligmarkedet.

Publisert

VIRDI står bak produktene virdi.no og VIRDI API. Førstnevnte er en boligportal myntet på privatmarkedet.

– Visjonen er å tilgjengeliggjøre informasjon og relevante tjenester for boligeiere slik at de kan ta best mulige avgjørelser rundt det som er den største investeringen for folk flest. I tjenesten finner du informasjon om samtlige privateide boliger i Norge og hvilken status disse har på markedet. Du kan få tilgang til ditt eget bolig-dashboard, finne nye og historiske solgtpriser, finne boliger som våre brukere sier vil komme for salg, og snart også en rekke relevante tjenester fra våre bedriftspartnere, forklarer Håvard Heggem von Krogh, daglig leder i VIRDI.

Bakgrunnen for etableringen var det de mener er et informasjonsgap mellom profesjonelle aktører og privatpersoner i boligmarkedet.

– Vi mener at en tilgjengeliggjøring av denne type boliginformasjon vil gagne privatpersoner, men også profesjonelle tjenestetilbydere av boligrelaterte tjenester som da vil møte en mer informert kundegruppe. Med virdi.no ønsker vi også å kunne matche våre brukere med nettopp disse tjenestetilbydere, og på den måten ønsker vi å bidra til å skape verdi for både private og profesjonelle brukere av produktet vårt, sier von Krogh, og understreker at de hverken har planer om å bli en eiendomsmegler eller en boligannonseportal. Derimot er de en bolighjelpsplattform.

Tilgjengelig for tredjepart

VIRDI API ble på mange måter til som et bi-produkt av utviklingen av virdi.no. Inspirert av en «open innovation-tankegang», bestemte de seg tidlig for å tilgjengeliggjøre funksjonaliteten du finner på virdi.no også for tredjeparter.

– Vårt maskinlæringsbaserte boligverdiestimat, VIRDIestimatet, benyttes for eksempel av ulike aktører. Vi bidrog blant annet til tjenesten Samsolgt by DNB Eiendom og Trondheim kommunes eiendomsskattemodul gjennom bruk av noe av den samme funksjonaliteten som finnes på virdi.no. På den måten har vi hatt mulighet til å bidra til innovasjon også utenfor egne vegger, sier han fornøyd.

Ble kjøpt tilbake av Ambita

VIRDI ble etablert i desember 2016. Bakgrunnen for etableringen var et ønske fra Ambita om å utforske ulike innovasjonsmuligheter basert på de store datamengdene selskapet besitter. Miljøet skulle være en spydspiss for nyutvikling og innovasjon i eiendomsmarkedet.

– Visjonen var å skape et mer åpent, smidig og transparent boligmarked med bruk av avanserte maskinlæringsmodeller og datadrevet produktutvikling. Resultatet ble en corporate spin-out kalt Alva Technologies, hvor man fikk med seg eksterne krefter på eiersiden i form av blant annet Skyfall Ventures, Sprint Consulting og Bakken & Bæck, forteller han.

De to første årene brukte de til å utvikle et maskinlæringsbasert språkgjenkjenningsprodukt (såkalt NLP), som ble benyttet for å automatisere deler av prospektutarbeidelsen for eiendomsmeglere.

– Produktet fikk noen betalende kunder, og ble kjøpt tilbake av Ambita i slutten av 2018. Fra 2016 til 2018 bestod teamet primært av innleide konsulenter, men med kapital på bok fra salget av selskapets første produkt til Ambita, benyttet de muligheten til å ansette et eget team, sier han og legger til at han kom inn som daglig leder sommeren 2019. Siden den gang har de ansatt flere.

– I dag består teamet av ansatte som har startet etter 2019 med kompetanse innen blant annet design, forretningsutvikling, teknologi og kunstig intelligens. På slutten av 2020 ble det også gjennomført en restrukturering på eiersiden. Da kjøpte Ambita ut de øvrige aksjonærene, og i dag jobber vi som et heleid datterselskap i Ambita-konsernet. Vi har også rebrandet selskapet til VIRDI AS for å reflektere selskapets produktsatsninger i større grad, fremhever han.

Godt mottatt i markedet

– Vi blir svært ydmyke og takknemlige når vi tenker på hvordan produktene våre har blitt mottatt i markedet. Dagens produktkatalog er fortsatt i en tidlig fase, men vi opplever brukertall og tilbakemeldinger som over all forventning, sier han og kommer med et eksempel: – Uten noe betalt markedsføring har vi rett i underkant av 25.000 registrerte brukere, hvorav hele 12.000 av disse har registrert sin bolig. Daglig kommer det flere brukere til.

Dette er teamet i VIRDI godt fornøyde med. Særlig tatt i betraktning at virdi.no var en noe begrenset beta-tjeneste helt frem til mars 2020.

– Under utviklingen av tjenesten jobber vi aktivt med å nyttiggjøre oss tilbakemeldinger fra brukerne våre, og de er en sentral stemme i retningen for den videre utviklingen. I dialogene med mulige bedriftspartnere får vi også svært verdifull innsikt, som benyttes som innspill til «roadmapen». Flere av disse er også brukere av VIRDI API, som har noen hundretusen kall per måned fra norske privatpersoner, og dette bidrar til uvurderlig innsikt og tilbakemelding, understreker von Krogh.

Skal utforske synergimuligheter i Ambita-konsernet

Selskapet har store planer for videreutvikling og produktutvidelser av VIRDI-plattformen de neste årene. I løpet av det neste året vil man se store endringer på virdi.no med produktutvidelser og videreutvikling som understøtter visjonen om å skape forbrukerverdi gjennom tilgjengeliggjøring av mer data og relevante boligtjenester fra tredjeparter.

– Vi har nådd et punkt hvor vi ser ulike kommersialiseringsmuligheter og vil teste disse fortløpende. Vi vil også i økende grad utforske synergimuligheter i Ambita-konsernet, hvor vi sitter på et utrolig spennende proptech-økosystem med blant annet 4CastGroup (Prognosesenteret) og Boligmappa i porteføljen. Vi har stor tro på at det finnes et veldig spennende og uforløst potensial i å dypdykke i felles initiativ og muligheter, fremhever han.

– Hvor er dere om 5 år?

– Om 5 år er vi en sentral del av det norske boligmarkedet, og vi har kommet langt i å utforske muligheter utenfor landegrensene. Vi er en destinasjon på nett som boligeiere oppsøker for å tilegne seg verdifull innsikt for å ta gode beslutninger vedrørende kjøp, salg og bolighold, og vi er et digitalt butikkvindu og forlenget salgsarm for de mange fantastiske tjenesteleverandørene i boligmarkedet – alt i fra eiendomsmegling til minilager, svarer han.

Powered by Labrador CMS