DATASENTER: Slik bli sentret i Hovinbyen.

Satser milliarder på datasenter i og rundt Oslo

Telenor, Hafslund og HitecVision med storinvestering

Publisert

Den internasjonale sikkerhetssituasjonen og utviklingen innen kunstig intelligens øker behovet for trygg lagring av data på norsk jord. Telenor, Hafslund og HitecVision henter sikkerhetsdirektør fra Nkom og nå starter byggingen av deres første sikre og energieffektive datasenter i Oslo.

Selskapet har fått navnet Skygard ifølge en pressemelding. De tre selskapene har besluttet å investere 2,4 milliarder kroner.

– Investeringsbeslutningen vil sørge for at Norge får sårt tiltrengte datasentre som vektlegger sikkerhet og bærekraft. Vi har store ambisjoner for Skygard og timingen er veldig riktig: Den geopolitiske situasjonen har gjort behovet for sikre løsninger viktigere, samtidig som vi ser et stadig mer presset marked på kapasitet, sier Jannicke Hilland som er både styreleder i Skygard og Telenors konserndirektør for infrastruktur.

Det første datasenteret skal bygges ved Hovinbyen i Oslo, og første spadetak tas allerede i disse dager. Telenor Norge blir ankerkunde i ett eller flere av sentrene, og Skygard er allerede i dialog med flere potensielle kunder.

Elise Lindeberg er påtroppende leder for Skygard, hun kommer fra stillingen som sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Hun har også vært medlem av regjeringens totalberedskapskommisjon.

– Skygard skal være et norsk alternativ i en internasjonal bransje. Lindeberg bringer med seg en imponerende bakgrunn innen sikkerhet og beredskap, påpeker Hilland.

 Avhengig av digitale løsninger

Skygard har norske eiere, sterkt fokus på energieffektiv drift i tillegg til å møte behov fra kunder med svært høye krav til sikkerhet.

– Det foregår en omfattende digitalisering i alle samfunnssektorer, og det medfører at stadig flere viktige og kritiske tjenester er avhengig av gode digitale løsninger og god sikkerhet. Lagring av data spiller en betydelig rolle, sier Elise Lindeberg.

Datasenteret ved Hovinbyen skal ifølge meldingen være det mest energieffektive i Norge. Overskuddsvarmen går inn i fjernvarmenettet. Hvis man i dag er i et gammelt datasenter og flytter over til et moderne datasenter som Skygard, blir det hevdet at de redusere mellom 50 og 70 prosent av kraftbehovet.

– Skygards kunder krever et høyt sikkerhetsnivå og har behov for miljøvennlig datalagring. Vi har strøm og tilgjengelig kapasitet, og tilpasser oss spesifikke kundebehov knyttet til volum og sikkerhet, sier Martin S. Lundby som er styremedlem i Skygard og visekonsernsjef i Hafslund.

Det ble nylig kjent at Telenor inngår et omfattende samarbeid innen kunstig intelligens med Nvidia.

– Gjennom samarbeidet vårt med Nvidia vil vi kunne etablere uavhengige og norsk-eide skyplattformer operert på norsk jord, der kunstig intelligens er en av de sentrale driverne. Dette vil bidra til at våre datasentre leverer svært effektive, avanserte og sikre løsninger, hevder Hilland.

Datasenteret ved Hovinbyen skal være i drift i løpet av første halvår 2025, og være samlokaleringsanlegg for flere leietakere. I tillegg har Skygard ambisjon om å bygge ytterligere to datasentre i hovedstadregionen. Fullt utbygd vil de tre datasentre etter planen ha en samlet kapasitet på 40MW.

Skygard er eid av Telenor (31,7%), Hafslund (31,7%), HitecVision (31,7%) og Analysys Mason Nordic (5,0%).

 

Powered by Labrador CMS