ENKLERE Å PLANLEGGE FOR SAMARBEID: Fredrik Graaner, CCO i Noova er fornøyd med den nye løsningen FLX, som gjør det enklere å planlegge for samarbeid.
ENKLERE Å PLANLEGGE FOR SAMARBEID: Fredrik Graaner, CCO i Noova er fornøyd med den nye løsningen FLX, som gjør det enklere å planlegge for samarbeid.

Nytt verktøy skal gi mer arealeffektive kontorer

Rundt 90 prosent av oss ønsker å fortsette med hybridkontor også etter pandemien ifølge forskere ved OsloMet. Men hvordan skal dette løses i praksis?

Publisert

Det Stavanger-baserte selskapet Noova har nå utviklet løsningen Noova FLX som gjør det enklere å planlegge for samarbeid. Gjennom en app får du oversikt over hvem på teamet ditt som kommer på kontoret og hvor de sitter, samt at du selv kan booke deg en plass. Arbeidsgiver får oversikt over hvor mange som kommer på kontoret og hvordan kontoret blir brukt.

– Når folk først reiser på kontoret vil de treffe kollegaene sine og samarbeide med teamet sitt. «Hvor er folk egentlig?», har blitt det nye spørsmålet. Mange steder har man et Excel-ark som sendes rundt eller de ansatte legger inn i Outlook om de skal på kontoret eller jobber hjemmefra, men dette blir fort tungvint, sier Fredrik Graaner, CCO i Noova.

Allerede før pandemien jobbet Noova sammen med én av deres kunder med en løsning for å kartlegge utnyttelsen av kontoret. Da korona kom, og hybridkontoret ble den nye normalen så de også at det manglet tekniske løsninger som gjorde at ansatte kunne koordinere tiden på kontoret med kollegaer.

– Den nye arbeidshverdagen fører også til at bedrifter trenger å vite hvordan kontoret blir brukt. Kanskje leier man mer plass enn man trenger, eller hadde det vært mer hensiktsmessig med flere mindre møterom i stedet for noen få store? Derfor har vi vært opptatt av at FLX også skal gi innsikten bedrifter trenger for å optimalisere lokalene sine, forklarer han.

Ambisjonen til Noova er å tilby den beste løsningen for den nye kontorhverdagen, og at FLX skal svare på de utfordringene bedriftene faktisk har.

– FLX er derfor et dynamisk produkt som vi hele tiden videreutvikler sammen med kundene.

Fokus på bærekraftige valg

Noova har siden 2005 jobbet for at bedrifter skal ta mer lønnsomme og bærekraftige valg og er i dag en energiaktør, med spesialkompetanse på å redusere strømforbruket til bedrifter. Norske bedrifter sløser bort milliarder på strømforbruket sitt. Noovas ambisjon er at norske bedrifter skal bli mer bevisst på energiforbruket og bli mer energismarte.

Systemene Noova bruker er bygget opp i samarbeid med aktører i bransjen og leietakere. Dette betyr at systemene og tjenestene de leverer har fått en fortløpende «syretest» mot markedet det skal fungerer i for hvert eneste skritt i utviklingen.

– Målet er at våre kunder skal bruke mindre strøm, spare penger og redusert fotavtrykket sitt. Den billigste, og mest bærekraftige, energien er den du ikke bruker, fremhever Graaner.

Med eksakte data om bruk kan bedrifter optimalisere strømforbruk og rengjøringsrutiner til faktisk belegg i rommet. Innsikten bedrifter får med Noova FLX kan bli avgjørende i hvordan de utformer kontorlokalene sine mer effektivt. Noova ser også for seg at denne typen innsikt kan gjøre selskaper mer bærekraftig, ikke bare på grunn av redusert strømforbruk, men på sikt også fordi dette kan bety løsninger som for eksempel kan redusere matsvinn.

– På sikt vil vi at FLX skal kunne gjøre norske bedrifter enda mer bærekraftige. Vi ser for eksempel for oss at løsningen vil kunne hjelpe bedrifter å spare strøm og redusere matsvinn, avslutter han.

Powered by Labrador CMS