Eksploderte etter Twitter-melding fra Baard Schumann

Nå kan Solgt.no handle boliger for 200 millioner i Oslo-området.

Publisert

– Vi forsøkte oss med en «stille» launch, men så skrev Baard Schumann en Twitter-melding om at Solgt.no var live. Vi fulgte videre opp med våre Twitter-kontoer, og da eksploderte det, sier Shafi Adan, medgründer i Solgt.no AS

Gjennom Solgt.no kjøper de boligen din i løpet av 48 timer.

Siden lanseringen i 1. kvartal i år, har de nå kjøpt 9 boliger, og er i prosess med 5–10 stykker, og har sendt over 250 tilbud. Foreløpig er tjenesten hovedsakelig i Oslo.

– Det vanskeligste med å starte noe nytt er å starte noe folk vil ha. Vi har foreløpig fått gode indikasjoner på at dette er en tjeneste folk ønsker, og har sånn sett fått en god start.

Nylig gjennomførte vi også en liten emisjon for å imøtekomme etterspørselen etter tjenesten. De siste 10 månedene har vi hentet 18,9 millioner i egenkapital, og litt under 30 millioner kroner i gjeld, forteller Adan og fortsetter: – Total finansiering er følgelig på cirka 50 millioner. Vi regner med at vi klarer å snu denne kapitalen 4x/årlig, så vi kan med dagens finansieringsstruktur handle boliger for omtrent 200 millioner.

Planen deres er å oppkapitalisere selskapet ytterligere Q2/Q3.

Har fått støtte Innovasjon Norge

– For oss er det viktig at vi så presist som mulig klarer å si noe om hva en bolig er verdt i dag, eller frem i tid. Priser vi en bolig for lavt er det en dårlig tjeneste for kunden, priser vi boligen for høyt, så taper vi penger. Et selskap må over tid tjene penger for å kunne drive fremtidig innovasjon, påpeker Arne Kvale, medgründer i Solgt.no AS

De fikk nylig 700.000 kr i støtte fra Innovasjon Norge til å jobbe videre med hvordan de kan bruke kunstig intelligens til å bli mer presise i sine estimater på hva en bolig er verdt. Planen er å ansette to nye personer som primært skal hjelpe dem med å bli bedre til å besvare dette spørsmålet.

– Jo mindre ressurser du kan bruke på markedsføring, jo mer ressurser kan du bruke på å utvikle et godt produkt. Et dårlig produkt trenger mer markedsføring enn et godt produkt. Enn så lenge har vi ingen planer om å bruke mer penger på markedsføring. Vi får jevnlig inn personer som ønsker å vite hva boligen deres er verdt, og vi ser at de som får tilsendt et tilbud, snakker videre om dette til andre, sier Kvale.

Deres mål er å transformere en prosess som normalt tar 2–4 måneder om til et par klikk, via en nettside.

– Boligmarkedet er illikvid og vi ønsker å gjøre det mer likvid. Markedet i Oslo er nå mer likvid enn det historisk har vært. Isolert sett er ikke et bratt stigende boligmarked udelt positivt for Solgt.no, men det er verdt å huske på at det er en del andre positive variabler som drar det i motsatt retning. Dette er uansett ikke noe vi bryr oss nevneverdig om. Vi skal bygge et verdifullt selskap på 10 års sikt, underveis vil markedet åpenbart fluktuere, understreker Adan.

Covid har endret spillereglene

– Vi begynte å tenke på konseptet i starten av 2019, og allerede da var vi interessert i digitale løsninger som videobefaring og automatiserte verdivurderinger. Covid har vært med på å akselerere denne utviklingen ved å øke verdien av løsninger som gjør at folk ikke må ha mange fremmede mennesker innom boligen for å få solgt den. Vi antok at boligselgere har en god formening om hva boligen deres er verdt, og det virker å stemme godt, påpeker Kvale.

– Nye teknologier har en tendens til å følge «Gartner Hype Cycle», så jeg tror det fortsatt vil ta mange år før Solgt.no er noe alle kjenner til. Vi er fortsatt unge og har ikke planer om å forlate vårt jordiske verktøy på en god stund, avslutter han.

Powered by Labrador CMS