SER STORE ENDRINGER: Henrik Botten Taubøll, Anders Mjåset, Nadim Stub og Andreas Jul Røsjø.
SER STORE ENDRINGER: Henrik Botten Taubøll, Anders Mjåset, Nadim Stub og Andreas Jul Røsjø.

Dette vil endre eiendomsbransjen for godt

Covid-19 vil trolig gi økt fleksibilitet i kontormarkedet.

Publisert

Det var under Estate Kunnskaps digitale konferanse «Connect - Trender som endrer eiendomsbransjens for godt» at et panel med senioradvokat Henrik Botten Taubøll i Wiersholm, adm. direktør Andreas Jul Røsjø i Møller Eiendom, Nadim Stub fra Proptech Danmark og Anders Mjåset, grunnlegger av MESH.

– Det tradisjonelle kontoret har de siste årene opplevd konkurranse fra coworking-konsepter av den typen Anders Mjåset driver i MESH, hvor man har skapt uformelle arbeidsmiljøer som skal minne litt om slik man ønsker å ha det hjemme. Nå står vi i en situasjon hvor det tradisjonelle kontoret konkurrerer med at folk faktisk sitter hjemme. Og vi ser at bedriftene sliter med å få ansatte tilbake til kontoret, sier Andreas Jul Røsjø. Han legger til at også tradisjonelle kontorbesittere har tilpasset seg til hospitality-trenden med nye serveringstilbud, husverter og omfangsrike servicemenyer. Samtidig er det problematisk å tilpasse tilbudet til et lavere antall brukere i byggene.

Anders mener det er helt innlysende at vi vil ha bruk for kontor i tiden fremover også. Han tror Covid-19 er den krisen som er stor og lang nok til at Coworking vil etablere seg ordentlig i markedet. Dette fordi man ser økt interesse og behov for fleksibilitet på alle områder. Det er også Nadim Stub enig i. Han peker på det sosiale aspektet man får på arbeidsplassen.

– Jeg tror at etterspørselen for fleksibilitet primært vil komme fra små bedrifter. For en del bedrifter så vil deres eget hovedkontor fungere som coworking-space, der folk kan komme og gå når de vil. Og dette kan medføre at de faktisk har behov for mindre areal enn tidligere, sier Nadim Stub.

Ifølge Mjåset har MESH allerede fått spørsmål fra større norske bedrifter som vil at MESH skal drive coworking i deres arealer.

Henrik Taubøll mener at dersom trenden går mot mer fleksible løsninger og kortere leiekontrakter, så kan det gi redusert behov for oppgradering og renovering i byggene.

– Det hadde jo vært behagelig om det ble slik, ler Røsjø før han følger opp: Det er jo ikke bærekraftig slik vi holder på i dag, med uendelige spesialtilpasninger som gjøres til nye leietakere, med stadig kortere frekvens, sier Røsjø.

Mjåset påpeker at det er viktig å komme inn tidlig i designprosessen i bygg og tenke fleksibilitet fra start, og legger til grunn at man da ikke kan investere like mye i hver leietaker.

Når det gjelder co-loving, mener Mjåset at det og coworking er svært ulike kategorier, med helt forskjellige forventinger fra brukeren i de to miljøene.

– Man har helt andre krav til der man bor enn der man jobber, som gjør dette vanskelig sammenliknbart, sier Mjåset.

På Skøyen er Møller Eiendom involvert i et boligprosjekt, med fokus på samhold og fellesskap i boliger spesialtilpasset aktive godt voksne.

– Det vi fort fant ut er at det ikke bare er den opprinnelige målgruppen på 55+ som skal flytte inn i dette prosjektet. Vi ser at dette er attraktivt også for yngre mennesker, og det har noe med at ensomhet har blitt den nye folkesykdommen i Norge. Hele 15 prosent av befolkningen er så ensomme at det er sykdomsfremkallende. På PiiR flytter man inn i et attraktivt kollektiv der det skjer mye, og man får anledningen til å sosialisere på mange nye måter, sier Røsjø.

Powered by Labrador CMS