Tech:

VERKTØY: Christina Solli Ektvedt mener byutvikling blir best med medvirkning.
VERKTØY: Christina Solli Ektvedt mener byutvikling blir best med medvirkning.

Ble kritisert for å lytte for lite. Det gjorde de noe med

– Byutvikling blir absolutt best de gangene innbyggere får mulighet til å gi innspill i tidlig planleggingsfase, mener Christina Solli Ektvedt.

Publisert

Som utviklingsdirektør i OBOS har hun de to seneste årene vært med på å utvikle et digitalt system og nye arbeidsmetoder for medvirkning.

– Vårt mål er å bygge gode nabolag der folk trives. Da må vi vite hva folk drømmer om, hva de ønsker seg mer eller mindre av der de bor, hva vi må bevare og hva vi bør fornye eller tilføre. Det gjør oss i stand til å forstå hvilke dilemmaer vi står ovenfor og å ta smarte valg når byggeprosjekter planlegges. Det kan dreie seg om det helt nære, som å bevare et skogholt barna leker i, eller større grep, påpeker Christina Solli Ektvedt i en pressemelding.

Ny plattform

Medvirkning er en samlebetegnelse på prosesser og aktiviteter som skal sikre at innbyggere får mulighet til å involvere seg og gi innspill til nye planer for byutvikling og boligbygging. Noe medvirkning er lovpålagt av stat og kommune, men OBOS ønsker å gjøre mer.

For to år siden inngikk OBOS et samarbeid med Léva Urban Design om å utvikle og etablere ny praksis for bredere medvirkning i utviklingsprosesser. Samarbeidet har resultert i en plattform og et sett med ulike verktøy. Til sammen utgjør dette et helhetlig system med veiledning og hjelpemidler for hvordan man planlegger og gjennomfører medvirkning fra A-Å. Flere ansatte har blitt opplært internt for å bli gode på hvordan det gjennomføres. I 2022 skal de nye arbeidsmetodene testes ut i nye utviklingsprosjekter.

– Tidligere har vi og andre utbyggere fått en del kritikk for å lytte for lite. Det ønsket vi å gjøre noe med, sier Solli Ektvedt.

Forstå prosesser

Aslaug Tveit og Léva Urban Design har lang erfaring med å gjennomføre omfattende medvirkningsprosesser. Hun forteller at formålet alltid er å innhente solid kunnskap om områdene som skal bygges ut. Når lokale stemmer kommer til orde og innspillene blir satt i system, utgjør det et nyttig kunnskapsgrunnlag for utbyggerne.

– Vi har over tid observert norske utbyggere. Ofte var medvirkningsaktivitetene for snevre, startet for sent eller det rådet usikkerhet rundt hva man kunne be om innspill til. Derfor har dette innovasjonssamarbeidet handlet mye om å forstå og se hvordan selve prosessene må planlegges. Nå ligger OBOS foran andre utbyggere, mener hun.

Vil dele kunnskap

Etter at piloteringen er gjennomført ønsker begge selskapene å dele verktøyet og kunnskapen med andre utbyggere, og mener det kan være med på å løfte hele bransjen.

– God medvirkning er nøkkelen til å bygge gode byer og bomiljøer og det vil vi at alle skal jobbe sammen for å få til, poengterer Solli Ektvedt.

Powered by Labrador CMS